Đề tài Tình hình hoạt động của chi nhánh Nam Thăng Long - Ngân hàng Công thương Việt Nam

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục bảng biểu, sơ đồ

MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NAM THĂNG LONG-NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 2

I.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Công thương Việt Nam – VietinBank và chi nhánh Nam Thăng Long 2

I.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển 2

I.1.2. Tầm nhìn 3

I.1.3. Phương châm 3

I.1.4. Một số thành tựu nổi bật của chi nhánh 4

I.2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh 4

I.2.1. Cơ cấu tổ chức 4

I.2.1.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành 4

I.2.1.2. Cơ cấu tổ chức các bộ phận – phòng ban 5

I.2.2. Chức năng - nhiệm vụ các phòng ban tại chi nhánh 6

I.2.2.1. Phòng khách hàng doanh nghiệp lớn 6

I.2.2.2. Phòng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ 6

I.2.2.3. Phòng khách hàng cá nhân 6

I.2.2.4. Phòng quản lý rủi ro 6

I.2.2.5. Phòng quản lý nợ có vấn đề 7

I.2.2.6. Phòng kế toán 7

I.2.2.7. Phòng tiền tệ kho quỹ 7

I.2.2.8. Phòng tổ chính hành chính 8

I.2.2.9. Phòng thông tin điện toán 8

I.2.2.10. Phòng tổng hợp 8

I.2.2.11. Phòng thanh toán xuất nhập khẩu 9

I.2.2.12. Phòng Kiểm soát (thuộc NHCT) 9

I.3. Lĩnh vực kinh doanh và các sản phẩm-dịch vụ của chi nhánh 9

I.3.1. Lĩnh vực huy động vốn 9

I.3.2. Hoạt động sử dụng vốn 10

I.3.3. Lĩnh vực thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ 11

I.3.4. Lĩnh vực thanh toán 11

I.3.5. Lĩnh vực tiền tệ kho quỹ 12

I.3.6. Thẻ và ngân hàng điện tử 12

I.3.7. Lĩnh vực hoạt động khác 12

PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NAM THĂNG LONG-NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 13

II.1. Khái quát về thị trường và khách hàng 13

II.2. Điều kiện nguồn lực của chi nhánh 15

II.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh 16

II.3.1. Cơ cấu vốn 16

II.4. Định hướng phát triển chung trong năm 2009 22

II.4.1 Mục tiêu phát triển của chi nhánh đến năm 2009 22

PHẦN III: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CHI NHÁNH NAM THĂNG LONG-NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 23

III.1. Nhận diện các hệ thống trợ giúp hoạt động marketing 23

III.1.1. Bộ phận marketing 23

III.2. Quy trình thực hiện quản trị marketing 24

III.2.1. Các chính sách, chiến lược marketing tổng quan 24

III.2.2. Quy trình thực hiện 25

II.3. Các hoạt động marketing 27

III.3.1. Sản phẩm-dịch vụ 27

III.3.2. Giá 27

III.3.3. Phân phối 27

III.3.4. Xúc tiến 28

III.3.5. Con người 29

III.3.6. Bằng chứng vật chất 29

III.3.7. Quy trình cung ứng dịch vụ 29

III.4. Các điều kiện bảo đảm 29

III.4.1. Đào tạo, tuyển dụng 29

III.4.2. Điều kiện về ngân sách dành cho hoạt động marketing 30

III.5. Định hướng phát triển marketing trong năm 2009 30

III.6. Kết quả, hạn chế và kiến nghị 31

III.6.1. Kết quả 31

III.6.2. Hạn chế 31

III.6.3. Kiến nghị giải pháp 31

KẾT LUẬN 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY