Đề tài Tình hình hoạt động của chi nhánh Nam Thăng Long - Ngân hàng Công thương Việt Nam

Hiện tại, những kết quả này cũng là một trong những điểm mạnh của chi nhánh so với các ngân hàng khác trên cùng địa bàn:

• Mở rộng và phát triển các loại hình sản phẩm dịch vụ mới, hội nhập với thị trường tài chính khu vực và thế giới, đáp ứng yêu cầu phục vụ tích cực có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và dân cư, khẳng định được vai trò chi nhánh ngân hàng chủ lực của quận Cầu Giấy.

• Xây dựng, phát triển bộ máy tổ chức và mạng lưới kinh doanh lớn mạnh, phát triển nguồn nhân lực để vận hành có hiệu quả hệ thống kinh doanh .

2. Hạn chế

- Chưa có phòng chuyên trách Marketing, bởi thể:

• Không trực tiếp nghiên cứu được thị trường, khách hàng

• Không trực tiếp thiết lập được kế hoạch Marketing

• Khi gặp khó khăn hoặc có vấn đề cần tư vấn về marketing chi nhánh thường không có một đầu mối để liên hệ nên tính đồng nhất về chương trình, hiệu quả về nhận diện thương hiệu đảm bảo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY