Đề tài Tình hình cán cân thanh toán ở Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

I. Lý thuyết chung về cán cân thanh toán 2

1. Khái niệm chung 2

1.1. Khái niệm 2

1.2. Ý nghĩa của cán cân thanh toán 2

1.3. Trạng thái thặng dư và thâm hụt của cán cân 3

2. Nội dung của cán cân thanh toán 3

2.1. Cán cân vãng lai 3

2.2. Cán cân vốn 7

2.3. Lỗi và sai sót 8

2.4. Cán cân tổng thể 9

2.5. Cán cân bù đắp chính thức 9

3. Ý nghĩa của một số cán cân chủ yếu 10

3.1.Cán cân thương mại 10

3.2. Cán cân vãng lai 10

3.3. Cán cân tổng thể 12

5. Các nhân tố ảnh hưởng đến cán cân thanh toán 13

5. Điều chỉnh cán cân thanh toán 14

5.1. Khi cán cân bội thu 14

5.2. Khi cán cân bội chi 15

II. Tình hình cán cân thanh toán ở Việt Nam 17

1. Tổng quan tình hình kinh tế 17

2. Tình hình cán cân thanh toán của Việt Nam trong thời gian qua 18

2.1. Cán cân vãng lai và thâm hụt thương mại. 18

2.2. Cán cân vốn và cán cân tổng thể 20

2.3. Dự trữ ngoại tệ. 22

3. Những nguy cơ tiềm ẩn 22

4. Các chính sách tác động đến cán cân thanh toán 25

4.1. Các biện pháp nhằm hạn chế thâm hụt thương mại và bảo đảm nguồn vốn tài trợ cho cán cân thanh toán. 25

4.2. Các biện pháp đối với môi trường kinh tế vĩ mô. 27

KẾT LUẬN 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY