Đề tài Tìm hiểu về thực trạng và các giải pháp để tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Phương pháp định giá theo hội đồng còn mang yếu tố chủ quan , có thể gây tiêu cực , phiền hà cho doanh nghiệp . Nhưng trong điều kiện hiên nay ,vẫn chưa có phương pháp hiệu quả hơn để thay thế . Để khắc phục , cần sớm trao đổi ,bổ sung phương pháp định giá , đấu giá khi bán cổ phần theo cơ chế thị trường.

Đẩy mạnh cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước không cần giữ 100% vốn

Thực hiện nghị quyết Hội nghị trung ương lần thứ IV “Đối với các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm 100% vốn , cần lập kế hoạch cổ phần hoá để tạo động lực phát chuyển , thúc đẩy làm ăn có hiệu quả . Sửa đổi , bổ sung các quy định , kiện toàn tổ chức chỉ đạo cổ phần hoá các cấp . Thí điểm việc bán cổ phần cho người nước ngoài . Khuyến khích nông dân sản xuất nguyên liệu , tham ra mua cổ phần ở các doanh nghiệp chế biến nông sản “ , đối với số doanh nghiệp nhà nước hiện có mà nhà nước không cần nắm 100% vốn , cơ quan đại diện chủ sử hữu căn cứ vào lĩnh vực , mặt hàng đang sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp mà xác định mức độ cổ phần hoá cụ thể theo các loại hình ; doanh nghiệp nhà nước có cổ phần chi phối , doanh nghiệp nhà nước có cổ phần hoá đặc biệt , doanh nghiệp nhà nứoc chỉ giữ tỷ lệ cổ phần ở mức thấp và doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hoá nhà nước không cần nắm giữ cổ phần . Việc này phải được xác định trong đầu năm 2001 để có kế hoạch từng bước triển khai kế thực hiện

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY