Đề tài Tìm hiểu về tài chính với vai trò của nó trong giai đoạn hiện nay

Mục lục

Lời mở đầu

1) Tài chính:

a) Khái niệm

b) Bản chất

c) Chức năng

c) Lịch sử hình thành

2) Tài chính trong nền kinh tế kế hoạch, bao cấp

3) Đặc điểm của kinh tế thị trường

4) Vai trò của tài chính trong nền kinh tế thị trường

a) Tài chính là công cụ trọng yếu điều hành nền kinh tế vĩ mô của nhà nước

b) Lĩnh vực kinh tế trọng yếu điều hành cơ chế thị trường đi theo các mục tiêu kinh tế –xã hội đã được xác định

5) Khái quát một số thành công nổi bật của tài chính trong việc thực hiện vai trò của mình trong nền kinh tế thị trường.

*Phân phối, ổn định kinh tế

*Lạm phát

6) Một số biện pháp nhằm đảm bảo và nâng cao vai trò của tài chính trong nền kinh tế thị trường

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY