Đề tài Tìm hiểu về hệ thống mạng máy tính

II . MỤC LỤCCác công việc đã học trong thời gian thực tập :A : Công việc bảo trì máy. 3B : Lắp đặt mạng máy tính . 3I. Xác định các yếu tố cần thiết cho mạng 3II. Xác định nơi đặt thiết bị 4III. Tập hợp các công cụ và nguồn cung cấp 4IV. Đi cáp 4V. Uốn cáp 5VI. Kết nối tất cả cáp lại với nhau 5VII. Kiểm tra kết nối mạng 5C: Các bước cơ bản khắc phục tình trạng máy 6 không vào Internet được. I. kiểm tra mức vật lý 6II. Lỗi luận lý 8III. Đôi điều khi sử dụng các lệnh ipconfikg , ping , nslookup 121.IPCONFIG 122.PING 133.NSLOOKUP 13D : Nghiên cứu mạng Lan. 16I . Cơ sở lý thuyết mạng lan 16II . TOPOLOGY 16III . Mô hình tham chiếu OSI 17IV . Các loại thiết bị sử dụng trong mạng Lan 181.Các loại cáp truyền 192.Các thiết bị nối kết mạng 20V . Hệ điều hành 221.Phân loại 222.Giới thiệu các hệ điều hành mạng thông thường 22VI . Đường truyền vật lý 23VII .Phương pháp đa truy cập đường truyền vật lý 24VIII .Các kiến trúc Lan thông dụng 251.Kiến trúc ARCnet 252.Kiến trúc Token ring 273.FDDI ( Fiber Distributed Data Interface ) 294.Kiến trúc Ethernet 31

II . MỤC LỤC

Các công việc đã học trong thời gian thực tập :

A : Công việc bảo trì máy. 3

B : Lắp đặt mạng máy tính . 3

I. Xác định các yếu tố cần thiết cho mạng 3

II. Xác định nơi đặt thiết bị 4

III. Tập hợp các công cụ và nguồn cung cấp 4

IV. Đi cáp 4

V. Uốn cáp 5

VI. Kết nối tất cả cáp lại với nhau 5

VII. Kiểm tra kết nối mạng 5

C: Các bước cơ bản khắc phục tình trạng máy 6

không vào Internet được.

I. kiểm tra mức vật lý 6

II. Lỗi luận lý 8

III. Đôi điều khi sử dụng các lệnh ipconfikg , ping , nslookup 12

1.IPCONFIG 12

2.PING 13

3.NSLOOKUP 13

D : Nghiên cứu mạng Lan. 16

I . Cơ sở lý thuyết mạng lan 16

II . TOPOLOGY 16

III . Mô hình tham chiếu OSI 17

IV . Các loại thiết bị sử dụng trong mạng Lan 18

1.Các loại cáp truyền 19

2.Các thiết bị nối kết mạng 20

V . Hệ điều hành 22

1.Phân loại 22

2.Giới thiệu các hệ điều hành mạng thông thường 22

VI . Đường truyền vật lý 23

VII .Phương pháp đa truy cập đường truyền vật lý 24

VIII .Các kiến trúc Lan thông dụng 25

1.Kiến trúc ARCnet 25

2.Kiến trúc Token ring 27

3.FDDI ( Fiber Distributed Data Interface ) 29

4.Kiến trúc Ethernet 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY