Đề tài Tìm hiểu thực trạng nhu cầu giải trí của cư dân xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng hiện nay

ĐẶT VẤN ĐỀ 0

1. Tính cấp thiết của đề tài 0

2. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài 1

3. Mục tiêu nghiên cứu 2

4. Đối tượng, phạm vi, khách thể và mẫu nghiên cứu 2

5. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 3

6. Giả thuyết nghiên cứu 8

7. Khung lý thuyết 9

8. Các khái niệm công cụ 10

Chương I: 13

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 13

1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 13

2. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam về việc phát triển văn hóa- nền tảng tinh thần của xã hội 14

3. Một số đặc điểm về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục của xã Tân Dương, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng 16

3.1. Đặc điểm tự nhiên và dân cư 16

3.2. Đặc điểm về kinh tế 16

3.3. Văn hóa, xã hội, giáo dục 17

Chương 2: 19

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 19

1. Nhận thức của người dân xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng về vai trò của giải trí 19

2. Thực trạng nhu cầu giải trí trong thời gian rỗi của cư dân xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng hiện nay 20

2.1. Mức độ tham gia của người dân vào các hoạt động giải trí trong thời gian rỗi 20

2.2. Mức độ sử dụng các dịch vụ giải trí của người dân trong thời gian rỗi 30

3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn các loại hình giải trí trong thời gian rỗi của người dân 32

3.1. Yếu tố nghề nghiệp 32

3.2. Trình độ học vấn 35

3.3. Ảnh hưởng của nhóm tuổi đến việc tham gia các hoạt động giải trí trong thời gian rỗi 42

3.4. Ảnh hưởng của giới tính đến việc lựa chọn các loại hình giải trí trong thời gian rỗi 46

3.5. Ảnh hưởng của mức sống đến việc tham gia các hoạt động giải trí trong thời gian rỗi của người dân 49

4. Mức độ tự đáp ứng của cư dân đối với các nhu cầu giải trí 54

5. Khả năng đáp ứng của xã hội đối với nhu cầu giải trí 55

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 58

1. Kết luận 58

2. Khuyến nghị 59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY