Đề tài Tìm hiểu quá trình phơi khô

NĂNG LƯỢNG BỨC XẠ MẶT TRỜI Mặt trời là là một khối hình cầu, có đường kính 1.392x106 Km. Năng lượng của mặt trời chủ yếu tập trung ở vùng trung tâm có bán kính 0,23R, chiếm 15% thể tích, 40% khối lượng nhưng năng lượng chiếm tới 90%. Năng lượng mặt trời phát ra trong một năm tương đương với đốt 400,000 tỷ tấn than đá. Trái đất của chúng ta chỉ nhận được 0.05% của tổng năng lượng đó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC