Đề tài Tìm hiểu phương pháp công tác chủ nhiệm ở trường THPT Nguyễn Xuân Ôn Diễn Châu - Nghệ An

MỤC LỤC  LỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG 2 I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 2II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 2III. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 2IV. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 2V.NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 3PHẦN II - NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN 4I. CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP 4II. CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG THPT 9III. ĐẶC ĐIỂM HỌC SINH THPT 12IV-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC CỦA GVCN VỚI TẬP THỂ HỌC SINH 13 V CÔNG TÁC PHỐI HỢP CỦA GVCN LỚP VỚI CÁC LỰC LƯỢNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG 18VI. CÔNG TÁC PHỐI HỢP CỦA GVCN LỚP VỚI CÁC LỰC LƯỢNG GD NGOÀI NHÀ TRƯỜNG 22CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN-DIỄN CHÂU- NGHỆ AN 25I- ĐẶC ĐIỂM CỦA TRƯỜNG 25II- THỰC TRẠNG PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯƠNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN-DIỄN CHÂU-NGHỆ AN 26III. NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN NHỮNG HẠN CHẾ TRONG PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG THPT NGUYÊN XUÂN ÔN, DIỄN CHÂU, NGHỆ AN 42CHƯƠNG III: CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN, DIỄN CHÂU, NGHỆ AN 49PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55I. KẾT LUẬN 55II. KIẾN NGHỊ 55TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG 2

I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 2

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 2

III. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 2

IV. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 2

V.NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 3

PHẦN II - NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4

CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN 4

I. CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP 4

II. CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG THPT 9

III. ĐẶC ĐIỂM HỌC SINH THPT 12

IV-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC CỦA GVCN VỚI TẬP THỂ HỌC SINH 13

V CÔNG TÁC PHỐI HỢP CỦA GVCN LỚP VỚI CÁC LỰC LƯỢNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG 18

VI. CÔNG TÁC PHỐI HỢP CỦA GVCN LỚP VỚI CÁC LỰC LƯỢNG GD NGOÀI NHÀ TRƯỜNG 22

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN-DIỄN CHÂU- NGHỆ AN 25

I- ĐẶC ĐIỂM CỦA TRƯỜNG 25

II- THỰC TRẠNG PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯƠNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN-DIỄN CHÂU-NGHỆ AN 26

III. NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN NHỮNG HẠN CHẾ TRONG PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG THPT NGUYÊN XUÂN ÔN, DIỄN CHÂU, NGHỆ AN 42

CHƯƠNG III: CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN, DIỄN CHÂU, NGHỆ AN 49

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55

I. KẾT LUẬN 55

II. KIẾN NGHỊ 55

TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY