Đề tài Tìm hiểu, phân tích bài toán dự báo phụ tải và mạng nơron

Nội DungKHOA CNTT 1I/ Tìm hiểu và phân tích mô hình bài toán dự báo phụ tải: 21/ Dự báo phụ tải là gì? 22/ Sự cần thiết của bài toán dự báo phụ tải: 23/ Các phương pháp dự báo phụ tải cơ bản: 2a/ Phương pháp ngoại suy 2b/ Phương pháp hồi quy tương quan 3c/ Phương pháp hệ số đàn hồi thu nhập 4d/ Phương pháp chuyên gia 6e/ Phương pháp mạng neural nhân tạo 64/ Phân loại các bài toán dự báo phụ tải: 7II/ Tìm hiểu mạng nơron: 71/ Mạng nơ ron sinh học: 72/ Đặc điểm của mạng Nơron nhân tạo 82/ Nơron nhiều tín hiệu vào. 123/ Các kiểu kiến trúc mạng 13a/ Mạng 1 tầng Nơron. 13b/ Mạng nhiều tầng Nơron 14c/ Mạng hồi quy. 16III/ Phân tích bài toán dự báo phụ tải 171/ Phát hiện thực thể bài toán: 172/ Đặc tả bảng dữ liệu: 18IV/ Thiết kế giao diện chương trình 191/ Form giao diện chính 192/ Form dữ liệu 193/ Form dự báo phụ tải 20V/ Tổng kết 20MỤC LỤC 21

Nội Dung

KHOA CNTT 1

I/ Tìm hiểu và phân tích mô hình bài toán dự báo phụ tải: 2

1/ Dự báo phụ tải là gì? 2

2/ Sự cần thiết của bài toán dự báo phụ tải: 2

3/ Các phương pháp dự báo phụ tải cơ bản: 2

a/ Phương pháp ngoại suy 2

b/ Phương pháp hồi quy tương quan 3

c/ Phương pháp hệ số đàn hồi thu nhập 4

d/ Phương pháp chuyên gia 6

e/ Phương pháp mạng neural nhân tạo 6

4/ Phân loại các bài toán dự báo phụ tải: 7

II/ Tìm hiểu mạng nơron: 7

1/ Mạng nơ ron sinh học: 7

2/ Đặc điểm của mạng Nơron nhân tạo 8

2/ Nơron nhiều tín hiệu vào. 12

3/ Các kiểu kiến trúc mạng 13

a/ Mạng 1 tầng Nơron. 13

b/ Mạng nhiều tầng Nơron 14

c/ Mạng hồi quy. 16

III/ Phân tích bài toán dự báo phụ tải 17

1/ Phát hiện thực thể bài toán: 17

2/ Đặc tả bảng dữ liệu: 18

IV/ Thiết kế giao diện chương trình 19

1/ Form giao diện chính 19

2/ Form dữ liệu 19

3/ Form dự báo phụ tải 20

V/ Tổng kết 20

MỤC LỤC 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY