Đề tài Tìm hiểu, nghiên cứu, đánh giá, phân tích chu trình doanh thu trong hệ thống thông tin kế toán

Mục lục I. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CỤ THỂ CỦA ĐỀ TÀI1.1. NỘI DUNG ĐỀ TÀI1.2. YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI1.2.1. Xây dựng sơ đồ phân cấp chức năng1.2.2. Xây dựng sơ đồ luồng dữ liệu: Mức khung cảnh, mức đỉnh và mức dưới đỉnh1.2.3. Xây dựng mô hình thực thể liên kết II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG2.1. CÁC KHÁI NIỆM2.1.1. Khái niệm chu trình2.1.2. Khái niệm chu trình doanh thu2.2. KHẢO SÁT HỆ THỐNG2.2.1. Khảo sát hiện trạng2.2.2. Liệt kê các chức năng của hệ thống mới2.2.3. Phân tích hệ thống mới2.2.3.1. Xây dựng sơ đồ phân cấp chức năng2.2.3.2 Xây dựng sơ đồ dòng dữ liệu (các mức)2.2.3.2.1. Xác định tác nhân ngoài của hệ thống2.2.3.2.2. Xác định các chức năng xử lý của từng mức2.2.3.2.3. Xác định các kho chứa dữ liệu2.2.3.2.4. Xác định các luồng thông tin vào/ra hệ thống2.2.3.2.5 Sơ đồ dòng dữ liệu các mức2.3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH LIÊN KẾT THỰC THỂ2.3.1. Xác định các loại thực thể và thuộc tính của từng loại thực thể 2.3.2. Mô hình thực thể liên kết giữa các thực thể KÕt luËn

Mục lục

I. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CỤ THỂ CỦA ĐỀ TÀI

1.1. NỘI DUNG ĐỀ TÀI

1.2. YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI

1.2.1. Xây dựng sơ đồ phân cấp chức năng

1.2.2. Xây dựng sơ đồ luồng dữ liệu: Mức khung cảnh, mức đỉnh và mức dưới đỉnh

1.2.3. Xây dựng mô hình thực thể liên kết

II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. CÁC KHÁI NIỆM

2.1.1. Khái niệm chu trình

2.1.2. Khái niệm chu trình doanh thu

2.2. KHẢO SÁT HỆ THỐNG

2.2.1. Khảo sát hiện trạng

2.2.2. Liệt kê các chức năng của hệ thống mới

2.2.3. Phân tích hệ thống mới

2.2.3.1. Xây dựng sơ đồ phân cấp chức năng

2.2.3.2 Xây dựng sơ đồ dòng dữ liệu (các mức)

2.2.3.2.1. Xác định tác nhân ngoài của hệ thống

2.2.3.2.2. Xác định các chức năng xử lý của từng mức

2.2.3.2.3. Xác định các kho chứa dữ liệu

2.2.3.2.4. Xác định các luồng thông tin vào/ra hệ thống

2.2.3.2.5 Sơ đồ dòng dữ liệu các mức

2.3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH LIÊN KẾT THỰC THỂ

2.3.1. Xác định các loại thực thể và thuộc tính của từng loại thực thể

2.3.2. Mô hình thực thể liên kết giữa các thực thể

KÕt luËn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY