Đề tài Tìm hiểu hệ thống tổ chức Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

MỤC LỤC TrangI. MỞ ĐẦU 1II. NỘI DUNG 22.1 Sơ đồ tổ chức 22.2 Tổ chức bộ máy 22.3 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm 32.3.1 Vị trí, chức năng 32.3.2 Nhiệm vụ 42.4 Chức năng, nhiệm vụ của các Phòng 52.4.1 Chức năng: 52.4.2 Nhiệm vụ: 52.5 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các thành viên 82.6 Ưu nhược điểm Bộ máy tổ chức Trung tâm Khuyến nông Quốc gia 122.6.1 Ưu điểm 122.6.2 Nhược điểm 13III. KẾT LUẬN 13IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO 13

MỤC LỤC

Trang

I. MỞ ĐẦU 1

II. NỘI DUNG 2

2.1 Sơ đồ tổ chức 2

2.2 Tổ chức bộ máy 2

2.3 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm 3

2.3.1 Vị trí, chức năng 3

2.3.2 Nhiệm vụ 4

2.4 Chức năng, nhiệm vụ của các Phòng 5

2.4.1 Chức năng: 5

2.4.2 Nhiệm vụ: 5

2.5 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các thành viên 8

2.6 Ưu nhược điểm Bộ máy tổ chức Trung tâm Khuyến nông Quốc gia 12

2.6.1 Ưu điểm 12

2.6.2 Nhược điểm 13

III. KẾT LUẬN 13

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO 13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY