Đề tài Tiền lương và phúc lợi của người lao động theo ngành

Từ trước đến nay nông nghiệp, nông thôn, luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta; Vì vậy, trong những năm qua Nhà nước đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chính sách để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm đưa nền nông nghiệp, nông thôn phát triển vững chắc và đã thu được nhiều thành tựu rực rỡ.Những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã đưa nền nông nghiệp, nông thôn có những bước tiến vượt bậc đó là: Nghị quyết 10 của Bộ chính trị về “Đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp” (1988), Nghị quyết Trung ương 5 về “Tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế xã hội nông thôn” (1993) và Nghị quyết 6 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề phát triển nông nghiệp và nông thôn” (1998) tạo ra những bước ngoặt lớn về sản xuất nông nghiệp, nông thôn nhiều mô hình về cơ chế quản lý hay ngày càng được hoàn thiện và nâng cao. Nhờ đó, đã cuốn hút hàng triệu hộ nông dân vào mặt trận sản xuất nông nghiệp.

Từ trước đến nay nông nghiệp, nông thôn, luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta; Vì vậy, trong những năm qua Nhà nước đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chính sách để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm đưa nền nông nghiệp, nông thôn phát triển vững chắc và đã thu được nhiều thành tựu rực rỡ.Những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã đưa nền nông nghiệp, nông thôn có những bước tiến vượt bậc đó là: Nghị quyết 10 của Bộ chính trị về “Đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp” (1988), Nghị quyết Trung ương 5 về “Tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế xã hội nông thôn” (1993) và Nghị quyết 6 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề phát triển nông nghiệp và nông thôn” (1998) tạo ra những bước ngoặt lớn về sản xuất nông nghiệp, nông thôn nhiều mô hình về cơ chế quản lý hay ngày càng được hoàn thiện và nâng cao. Nhờ đó, đã cuốn hút hàng triệu hộ nông dân vào mặt trận sản xuất nông nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY