Đề tài Thuế với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I 3

LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ VỚI VIỆC THỰC HIỆN MỤC TIÊU 3

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 3

1. Tăng trưởng kinh tế-một mục tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng 3

1.1 . Tăng trưởng kinh tế và các mục tiêu tăng trưởng kinh tế 3

1.2. Nguồn gốc của sự tăng trưởng kinh tế 4

1.3. Chất lượng tăng trưởng kinh tế và các tiêu chí của chất lượng tăng trưởng kinh tế 4

1.4. Mục tiêu tăng trưởng của kinh tế vĩ mô 5

2. Tác động của thuế đối với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5

2.1. Thuế - Chính sách thuế 5

2.2 Tác động kinh tế của thuế 8

Chương 2 16

THUẾ VỚI VIỆC THỰC HIỆN MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 16

1. Sơ lược tình hình kinh tế, thuế Việt Nam thời gian qua 16

1.1. Tình hình kinh tế Việt Nam thời gian qua 16

1.2 .Tình hình thuế Việt Nam thời gian qua 17

2. Sơ lược về tình hình sử dụng công cụ thuế của Việt Nam nhằm thúc đẩy kinh tế 19

2.1. Tác động của thuế đến sản xuất nông nghiệp 19

2.2. Tác động của thuế đến lãi suất công-thương nghiệp 20

2.2 Tác động của thuế đến hoạt động xuất nhập khẩu 23

3. Đánh giá chung về thực trạng sử dụng công cụ thế thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời gian qua 25

3.1.Những kết quả đạt được 25

3.2.Những tồn tại của hệ thống chính sách thuế 26

Chương III 28

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ GÓP PHẦN THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 28

1. Xây dựng một hệ thống thuế đồng bộ và hợp lý 28

2. Thay đổi mức thuế suất 29

3. Áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế 30

4. Các giải pháp bãi bỏ, sửa đổi bổ sung các luật thuế cũ và ban hành luật thuế mới 30

KẾT LUẬN 32

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY