Đề tài Thuế thu nhập cá nhân và thực trạng ở Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 3

1.1 THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN: 3

1.1.1 Khái niệm thuế thu nhập cá nhân: 3

1.1.2 Đặc điểm của thuế TNCN: 3

1.1.3 Cơ sở tính thuế: 4

1.1.4 Vai trò của thuế TNCN: 4

1.2 QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN: 6

1.2.1 Các bước quản lý thuế TNCN: 6

1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý thuế TNCN: 7

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THUẾ TNCN Ở VIỆT NAM 9

2.1 NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG PHÁP LỆNH THUẾ TNCN Ở VIỆT NAM 9

2.1.1 Đối tượng nộp thuế: 9

2.1.2 Loại thu nhập phải chịu thuế và các khoản không thuộc diện chịu thuế, miễn thuế, chưa thu thuế: 10

2.1.3 Biểu thuế và cách tính thuế: 11

2.1.4 Các chính sách giảm thuế: 16

2.2 QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO Ở VIỆT NAM: 19

2.2.1 Đối với thu nhập cao thường xuyên là người VN: 19

2.2.2 Đối với thu nhập cao thường xuyên là người nước ngoài: 23

2.2.3 Đối với người có thu nhập cao không thường xuyên ở Việt Nam: 24

2.3 KẾT QUẢ, MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT THUẾ TNCN VÀ NHỮNG BẤT CẬP TỒN ĐỌNG: 25

2.3.1 Kết quả về kinh tế: 25

2.3.2 Kết quả về xã hội: 26

2.3.3 Mục tiêu, quan điểm xây dựng Luật thuế TNCN: 27

2.3.4 Những bất cập, thiếu sót trong việc tính và thu thuế TNCN ở VN hiện nay: 28

2.3.5 Một số biện pháp khắc phục những bất cập, thiếu sót trong việc tính và thu thuế TNCN ở Việt Nam hiện nay. 33

KẾT LUẬN 37

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY