Đề tài Thực trạng xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường EU

MỤC LỤCChương 1: Tổng quát chung về hoạt động xuất khẩu hàng hóa: 11.1. Khái niệm về xuất khẩu hàng hóa: 11.2 . Các loại hình xuất khẩu hàng hóa 11.2.1 Xuất khẩu trực tiếp 11.2.2 Xuất khẩu gián tiếp 11.2.3 Buôn bán đối lưu 21.2.4 Tái xuất và chuyển khẩu 21.2.5 Xuất khẩu tại chỗ 21.2.6 Gia công xuất khẩu: 31.3 Vai trò & Lợi ích của việc xuất khẩu hàng hóa: 3Chương 2 : Sự cần thiết phải thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam sang thị trường EU 102.1 Tổng quan chung về thị trường nông sản EU 102.1.1 Khái quát về thị trường EU 102.1.2 Một số đặc điểm chung về thị trường hàng hóa EU 102.1.2.1 Về tập quán và thị hiếu tiêu dung 102.1.2.2 Về kênh phân phối của liên minh châu âu 122.1.3 Chính sách ngoại thương của Liên Minh Châu Âu 132.1.4 Chính sách thương mại đối với mặt hàng nông sản của EU 142.1.5 Thị trường nông sản EU 162.1.5 Những thách thức đối với Việt Nam trong xuất khẩu hàng nông sản sang EU 192.2 Những tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hàng nông sản nhập khẩu vào thị trường EU 212.2.1 Sức khỏe và an toàn 242.2.2 Nhãn CE (European Conformity) 262.2.3 Môi trường Trách nhiệm xã hội 282.2.4 Quản lý chất lượng 33Chương 3: Thực trạng xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường EU 373.1 Kim ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam sang EU 373.2. Cơ cấu thị trường và hàng nông sản Việt Nam vào EU 373.2.1. Mặt hàng rau quả 383.2.2. Mặt hàng cà phê 403.2.3. Mặt hàng chè 413.2.4. Mặt hàng hồ tiêu 423.3 Đánh giá hoạt động xuất khẩunông sản Việt Nam sang thị trường EU 433.3.1 Những lợi thế 452.3.3 Bên cạnh đó còn có những bất lợi 47Chương 4: Giải pháp thúc đẩy, xuất khẩu hàng nông sảnViệt Nam vào thị trường EU 504.1 Về phía Nhà nước 504.1.1 Định hướng chiến lược phát triển nông sản xuất khẩu 504.1.2. Đầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ 514.1.3. Phát triển công nghiệp chế biến nông sản 524.1.4. Các giải pháp thị trường và hỗ trợ xuất khẩu 534.1.5. Liên kết quốc tế trong sản xuất và xuất khẩu nông sản 554.1.6. Định vị lại cây trồng chủ lực 554.2. Về phía doanh nghiệp và nhà sản xuất 564.2.1. Đầu tư xây dựng thương hiệu 564.2.2. Tìm hiểu luật pháp và các tiêu chuẩn quốc tế 57KẾT LUẬN 58

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quát chung về hoạt động xuất khẩu hàng hóa: 1

1.1. Khái niệm về xuất khẩu hàng hóa: 1

1.2 . Các loại hình xuất khẩu hàng hóa 1

1.2.1 Xuất khẩu trực tiếp 1

1.2.2 Xuất khẩu gián tiếp 1

1.2.3 Buôn bán đối lưu 2

1.2.4 Tái xuất và chuyển khẩu 2

1.2.5 Xuất khẩu tại chỗ 2

1.2.6 Gia công xuất khẩu: 3

1.3 Vai trò & Lợi ích của việc xuất khẩu hàng hóa: 3

Chương 2 : Sự cần thiết phải thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam sang thị trường EU 10

2.1 Tổng quan chung về thị trường nông sản EU 10

2.1.1 Khái quát về thị trường EU 10

2.1.2 Một số đặc điểm chung về thị trường hàng hóa EU 10

2.1.2.1 Về tập quán và thị hiếu tiêu dung 10

2.1.2.2 Về kênh phân phối của liên minh châu âu 12

2.1.3 Chính sách ngoại thương của Liên Minh Châu Âu 13

2.1.4 Chính sách thương mại đối với mặt hàng nông sản của EU 14

2.1.5 Thị trường nông sản EU 16

2.1.5 Những thách thức đối với Việt Nam trong xuất khẩu hàng nông sản sang EU 19

2.2 Những tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hàng nông sản nhập khẩu vào thị trường EU 21

2.2.1 Sức khỏe và an toàn 24

2.2.2 Nhãn CE (European Conformity) 26

2.2.3 Môi trường Trách nhiệm xã hội 28

2.2.4 Quản lý chất lượng 33

Chương 3: Thực trạng xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường EU 37

3.1 Kim ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam sang EU 37

3.2. Cơ cấu thị trường và hàng nông sản Việt Nam vào EU 37

3.2.1. Mặt hàng rau quả 38

3.2.2. Mặt hàng cà phê 40

3.2.3. Mặt hàng chè 41

3.2.4. Mặt hàng hồ tiêu 42

3.3 Đánh giá hoạt động xuất khẩunông sản Việt Nam sang thị trường EU 43

3.3.1 Những lợi thế 45

2.3.3 Bên cạnh đó còn có những bất lợi 47

Chương 4: Giải pháp thúc đẩy, xuất khẩu hàng nông sảnViệt Nam vào thị trường EU 50

4.1 Về phía Nhà nước 50

4.1.1 Định hướng chiến lược phát triển nông sản xuất khẩu 50

4.1.2. Đầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ 51

4.1.3. Phát triển công nghiệp chế biến nông sản 52

4.1.4. Các giải pháp thị trường và hỗ trợ xuất khẩu 53

4.1.5. Liên kết quốc tế trong sản xuất và xuất khẩu nông sản 55

4.1.6. Định vị lại cây trồng chủ lực 55

4.2. Về phía doanh nghiệp và nhà sản xuất 56

4.2.1. Đầu tư xây dựng thương hiệu 56

4.2.2. Tìm hiểu luật pháp và các tiêu chuẩn quốc tế 57

KẾT LUẬN 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY