Đề tài Thực trạng xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty TNHH Vĩnh Lộc

MỤC LỤCTrangMục lục 1Lời mở đầu 3Chương I: Khái quát chung về công ty TNHH Vĩnh Lộc 4 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 41.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty. 51.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty. 6* Giám đốc 6* Phòng tổ chức- hành chính 6* Phòng Tài chính- kế toán 7* Phòng kế hoạch- xuất nhập khẩu. 7* Phòng kỹ thuật- KCS 81.4. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 8Chương II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty TNHH Vĩnh Lộc 102.1. Thị trường và sản phẩm xuất khẩu 102.1.1. Đặc điểm thị trường 102.1.2. Đặc điểm về cơ cấu sản phẩm thủ công mỹ nghệ 132.2. Đánh giá thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của công ty TNHH Vĩnh Lộc. 142.2.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến HĐ kinh doanh của công ty 142.2.2. Những mặt đạt được từ hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH Vĩnh Lộc 162.2.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động xuất khẩu tại công ty TNHH Vĩnh Lộc 17Chương III: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại Công ty TNHH Vĩnh Lộc 193.1. Nhóm giải pháp đối với công ty. 193.1.1. Đẩy mạnh hoạt động marketing nghiên cứu và tiếp cận thị trường. 193.1.2. Đẩy mạnh hoạt động liên doanh liên kết. 203.1.3. Nâng cao khả năng sản xuất kinh doanh của công ty. 2313.1.4. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có bản lĩnh trong kinh doanh quốc tế. 223.1.5. Nâng cao tỷ trọng gia công theo phương thức mua đứt bán đoạn, từng bước tạo tiền đề chuyển sang xuất khẩu trực tiếp. 233.2. Những kiến nghị đối với Nhà nước. 253.2.1. Cải cách các thủ tục hành chính. 253.2.2. Nhà nước cần có các chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy các hoạt động gia công xuất khẩu. 253.2.3. Tăng cường cung cấp thông tin khoa học công nghệ về ngành thủ công mỹ nghệ 263.2.4. Thành lập tổ chức xúc tiến thương mại. 26Kết luận 28Tài liệu tham khảo 30

MỤC LỤC

Trang

Mục lục 1

Lời mở đầu 3

Chương I: Khái quát chung về công ty TNHH Vĩnh Lộc 4

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 4

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty. 5

1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty. 6

* Giám đốc 6

* Phòng tổ chức- hành chính 6

* Phòng Tài chính- kế toán 7

* Phòng kế hoạch- xuất nhập khẩu. 7

* Phòng kỹ thuật- KCS 8

1.4. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 8

Chương II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty TNHH Vĩnh Lộc 10

2.1. Thị trường và sản phẩm xuất khẩu 10

2.1.1. Đặc điểm thị trường 10

2.1.2. Đặc điểm về cơ cấu sản phẩm thủ công mỹ nghệ 13

2.2. Đánh giá thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của công ty TNHH Vĩnh Lộc. 14

2.2.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến HĐ kinh doanh của công ty 14

2.2.2. Những mặt đạt được từ hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH Vĩnh Lộc 16

2.2.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động xuất khẩu tại công ty TNHH Vĩnh Lộc 17

Chương III: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại Công ty TNHH Vĩnh Lộc 19

3.1. Nhóm giải pháp đối với công ty. 19

3.1.1. Đẩy mạnh hoạt động marketing nghiên cứu và tiếp cận thị trường. 19

3.1.2. Đẩy mạnh hoạt động liên doanh liên kết. 20

3.1.3. Nâng cao khả năng sản xuất kinh doanh của công ty. 231

3.1.4. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có bản lĩnh trong kinh doanh quốc tế. 22

3.1.5. Nâng cao tỷ trọng gia công theo phương thức mua đứt bán đoạn, từng bước tạo tiền đề chuyển sang xuất khẩu trực tiếp. 23

3.2. Những kiến nghị đối với Nhà nước. 25

3.2.1. Cải cách các thủ tục hành chính. 25

3.2.2. Nhà nước cần có các chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy các hoạt động gia công xuất khẩu. 25

3.2.3. Tăng cường cung cấp thông tin khoa học công nghệ về ngành thủ công mỹ nghệ 26

3.2.4. Thành lập tổ chức xúc tiến thương mại. 26

Kết luận 28

Tài liệu tham khảo 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY