Đề tài Thực trạng về công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thực Phẩm Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHương I 3

lý luận chung về công tác kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp . 3

1.1. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 3

1. 1. 1. Vai trò và yêu cầu quản lý lao động 3

1.1.2 Vai trò chức năng của tiền lương 4

1.2.Hình thức tiền lương, quỹ lương và các quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ 5

1.2.1- Các hình thức trả lương. 5

1.2.1.1- Hình thức trả lương theo sản phẩm 5

1.2.1.1.1 Trả lương theo sản phẩm trực tiếp. 6

1.2.1.1.2. Trả lương theo sản phẩm có thưởng có phạt. 6

1.2.1.1.3.Trả lương theo sản phẩm luỹ tiến 6

1.2.1.1.4.Hình thức trả lương khoán. 7

1.2.1.2-Hình thức trả lương theo thời gian. 8

1.2.1.3.Một số chế độ khác khi tính lương 9

1.2.2 Quỹ tiền lương 12

1. 2. 3. Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn 12

1.2.3.1. Quỹ bảo hiểm xã hội ( BHXH ) 12

1.2.3.2 Bảo hiểm Y Tế 14

1.2.3.3 Kinh phí công đoàn. 14

1.3 -Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 15

1.3. 1-Hạch toán tiền lương 15

1.3.1.1 Nguyên tắc yêu cầu: 15

1.3.1.2 Thủ tục chứng từ hạch toán. 16

1.3.1.3 Tài khoản hạch toán. 17

1.3.1.4. Phương pháp hạch toán. 18

1.3.2 - Hạch toán các khoản trích theo lương. 19

1.3.2.1 Tài khoản hạch toán. 19

1.3.2.2-Phương pháp hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ được thể hiện qua sơ đồ sau: 21

1.3.4. Tổ chức sổ sách kế toán. 21

1.3.4.1. Hình thức nhật ký sổ cái: 22

1.3.4.2. Hình thức chứng từ ghi sổ 24

1.3.4.3. Hình thức nhật ký chứng từ 24

1.3.4.4. Hình thức nhật ký chung. 25

CHƯƠNG II 27

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC HOẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM 27

2.1.Đặc điểm tình hình chung về công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Việt Nam 27

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 27

2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ của công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Việt Nam 28

2.1.2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 28

2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức quản lý 30

2.1.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 33

2.2. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Việt nam 34

2.2.1. Đặc điểm lao động và yêu cầu quản lý lao động tiền lương tại công ty Cổ phần Công Nghệ Thực Phẩm Việt Nam 35

2.2.2. Các hình thức tiền lương áp dụng và cách tính lương tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thực Phẩm Việt Nam. 36

2.2.2.1 Hình thức trả lương theo thời gian đối với bộ phận văn phòng 36

2.2.2.2 Tính lương ở bộ phận nhà hàng,sản xuất và bếp 40

2.2.3 Hạch toán các khoản trích và chi BHXH,BHYT , KPCĐ tại công ty Cp Công Nghệ Thực Phẩm Việt Nam 42

5.Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 45

2.2.4 Thủ tục thanh toán lương tại công ty CP Công Nghệ Thực Phẩm VN 47

2.2.4.1.Trớch nộp Bảo hiểm xó hội, bảo hiểm y tế và kinh phớ cụng đoàn 50

2.2.4.2.Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 51

CHƯƠNG III:.HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM 61

3.1 Nhận xét về ưu nhược điểm của công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ Phần Công Nghệ Thực Phẩm Việt Nam. 61

3.2. MỘT SỐ í KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CễNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG Cổ Phần Công Nghệ Thực Phẩm Việt Nam. 65

KẾT LUẬN 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY