Đề tài Thực trạng và một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cơ khí ô tô 3/2

LỜI NÓI ĐẦU Phần thứ nhất : Những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất I. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành trong các doanh nghiệp sản xuất 1. Ý nghĩa của việc tổ chức công tác tập hợp chi phí và tính giá thành trong các doanh nghiệp sản xuất 2. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 3. Giá thành sản phẩm và các loại giá thành sản phẩm 4. Yêu cần quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 5. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm II. Nội dung phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất 2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất III. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong các doanh nghiệp sản xuất 1. Sự cần thiết phải đánh giá sản phẩm dở dang 2. Phương pháp đánh giá 2. Hệ thống sổ sách kế toán phản ánh kế toán tập hợp chi phísản xuất IV. Kế toán tính giá thành sản phẩm 1. Đối tượng tính gía thành 2. Ký tính giá thành 3. Các phương pháp tính giá thành Phần thứ hai : Thực trạng công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cơ khí ôtô 3-2 A-/ Khái quát chung về Công ty cơ khí ôtô 3-2 I. Quá trình hình thành và phát triển II. Nhiệm vụ hiện nay của Công ty III. Bộ máy quản lý sản xuất ở Công ty IV. Cơ cấu sản xuất sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp V. Cơ cấu tổ chức phòng kế toán B-/ Kế toán tính gía thành tại Công ty cơ khí ôtô 3-2 I. Kế toán tập hợp chi phí II. Các loại chi phí tại doanh nghiệp 1. Kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp 2. Kế toán tập hợp chi phí NCTT 3. Kế toán tập hợp chi phí SXC 4. Kế toán kết chuuyển chi phí 5. Phương pháp tính giá thành Phần thứ ba : Một số nhận xét và ý kiến về công tác tập hợp chi phí và tính giá thành tại Công ty cơ khí ôtô 3-2 I. Nhận xét II. Ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty KẾT LUẬN

LỜI NÓI ĐẦU

Phần thứ nhất : Những vấn đề lý luận chung về kế toán tập

hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất

I. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành trong các doanh nghiệp sản xuất

1. Ý nghĩa của việc tổ chức công tác tập hợp chi phí và tính

giá thành trong các doanh nghiệp sản xuất

2. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất

3. Giá thành sản phẩm và các loại giá thành sản phẩm

4. Yêu cần quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

5. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm

II. Nội dung phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất

1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất

2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất

III. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong các doanh

nghiệp sản xuất

1. Sự cần thiết phải đánh giá sản phẩm dở dang

2. Phương pháp đánh giá

2. Hệ thống sổ sách kế toán phản ánh kế toán tập hợp chi phí

sản xuất

IV. Kế toán tính giá thành sản phẩm

1. Đối tượng tính gía thành

2. Ký tính giá thành

3. Các phương pháp tính giá thành

Phần thứ hai : Thực trạng công tác kế toán chi phí và tính

giá thành sản phẩm tại Công ty cơ khí ôtô 3-2

A-/ Khái quát chung về Công ty cơ khí ôtô 3-2

I. Quá trình hình thành và phát triển

II. Nhiệm vụ hiện nay của Công ty

III. Bộ máy quản lý sản xuất ở Công ty

IV. Cơ cấu sản xuất sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp

V. Cơ cấu tổ chức phòng kế toán

B-/ Kế toán tính gía thành tại Công ty cơ khí ôtô 3-2

I. Kế toán tập hợp chi phí

II. Các loại chi phí tại doanh nghiệp

1. Kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp

2. Kế toán tập hợp chi phí NCTT

3. Kế toán tập hợp chi phí SXC

4. Kế toán kết chuuyển chi phí

5. Phương pháp tính giá thành

Phần thứ ba : Một số nhận xét và ý kiến về công tác tập hợp chi phí và tính giá thành tại Công ty cơ khí ôtô 3-2

I. Nhận xét

II. Ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại

Công ty

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY