Đề tài Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA

Lời nói đầu .1

CHƯƠNG I 2

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG .2

I. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA NHẬN THỨC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ – VỐN ĐẦU TƯ .2

1. một số khái niệm . 2

1.1. đầu tư. 2

1.2. vốn đầu tư. 2

1.3. Hoạt động đầu tư. 3

2.Những lý luận chung về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). 4

21.Nguồn gốc của nguồn vốn ODA. 4

22.Khái niệm về hỗ trợ phát triển chính thức. 4

23.Phân loại nguồn vốn ODA. 5

231.theo tính chất: 5

232.theo mục đích: 5

233.Theo điều kiện: 5

234.Theo hình thức: 6

24.Tình hình hoạt động nguồn vốn ODA trên thế giới. 6

2.5.tầm quan trọng của nguồn vốn ODA đối với các nước đang phát triển . 10

CHƯƠNG II 13

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA Ở VIỆT NAM .13

I. CÁC NGUỒN ODA ĐỐI VỚI VIỆT NAM. 13

1.các nguồn ODA hiện nay .13

1.1. Nguồn ODA đa phương. 13

1.2. Nguồn ODA song phương. 14

2. Một số nhà tài trợ chính cho Việt Nam . 14

1.ODA trong một số nghành , lĩnh vực chủ yếu. 17

1.1.Nghành năng lượng : 17

1.2 Nghành giao thông vận tải. 17

1.3Lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường. 17

1.4.lĩnh vực phát triển con người. 18

1.5 lĩnh vực phát triển nông thôn. 18

1.6.Hỗ trợ về chính sách và thể chế. 19

2.Đánh giá chung về hiệu quả và biện pháp mà chính phủ áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA thời gian qua. 19

2.1. Đánh giá chung về tình hình thực hiện nguồn vốn ODA trong thời gian qua. 19

2.2.Những biện pháp chính phủ áp dụng để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA. 21

CHƯƠNG III 23

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA TẠI VIỆT NAM

I.NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI. 23

1.Những kết qủa đạt được . 23

2.Những vấn đề còn tồn tại. 24

2.1 Sự “chênh”nhau giữa mục tiêu của nhà tài trợvà mực tiêu của bên Việt Nam . 24

2.2.Về cơ chế quản lý : 25

2.3Năng lục và khả năng làm việc của các nhân viên trong môi trường ODA. 25

II.CÁC GIẢI PHÁP CẦN THỰC HIỆN ĐÊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA. 26

1.hài hoà thủ tục dự án 26

2.Giải quyết vốn đối ứng 27

3. Cải thiện chất lượng đầu vào 28

4.Tiếp tục hoàn thiện chính sách đền bù tái định cư 28

5.Tăng cường năng lực quản lý dự án ODA 29

6.Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng và bồi dưỡng cán bộ dự án 29

III.ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT VÀ SỦ DỤNG ODA TRONGTHỜI GIAN TỚI

. 30

kết luận .33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY