Đề tài Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty chè Than Uyên – Tỉnh Lai Châu

BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT 1

LỜI NÓI ĐẦU 2

CHƯƠNG I: CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ VẤN ĐỀ TIÊU THỤ 3

I. KHÁI NIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 3

1. Khái niệm 3

2. Các khía cạnh chất lượng sản phẩm 5

3. Các tính chất của sản phẩm 6

4. Những yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm 7

5. Quản lý chất lượng 10

5.1. Quản lý chất lượng trong khâu cung ứng 10

5.2. Quản lý chất lượng trong khâu thiết kế 11

5.3. Quản lý chất lượng trong khâu sản xuất 11

5.4. Hoạt động chất lượng 12

5.4. 1. Hoạt động chất lượng 12

5.4.2. Nội dụng của kiểm tra chất lượng 13

5. 4.3. Những yêu cầu cần và đủ của chất lượng 13

6. Các chức năng chủ yếu trong quản lý chất lượng của doanh nghiệp 14

6.1. Hoạch định chất lượng 14

6.2. Tổ chức thực hiện 14

6.3. Kiểm tra chất lượng 15

6.4. Hoạt động điều chỉnh và cải tiến 16

7. Kiểm tra chất lượng sản phẩm 17

7.1. Kiểm tra chất lượng sản phẩm 17

7.2. Nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm 18

7. 3. Các hình thức kiểm tra chất lượng 19

7. 4. Phương pháp kiểm tra 20

7.5. Các phương pháp chọn mẫu 21

7.6. Giới thiệu về hệ thống phân tích các mối nguy và điểm kiểm soát chậm yếu HACCP. 21

II. ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM CHÈ 23

1.Tính thời vụ 23

2. Một số tính chất của sản phẩm chè 23

2.1. Tính chất của lá chè 23

2.2. Thành phần hoá học của lá chè 23

2.2.1. Nước 23

2.2.2. Chất tro 24

2.2.3. Gluxit 25

2.2.4. Hàm lượng polyphenol 25

2.2.5. Cafein 26

2.2.6. Chất diệp lục 26

2.2.7. Các chất sinh tố 26

2.2.8. Dầu thơm 27

2.2.9. Những thành phần khác 28

3. Công nghệ và kỹ thuật (1) 29

4. Tay nghề và trình độ của nhân viên 30

III. CHẤT LƯỢNG CHÈ VÀ VẤN ĐỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 31

1. Khái niệm 31

2. Vai trò của chất lượng sản phẩm 31

3. Các yếu tố ảnh hưởng tới sản phẩm chè 31

3.1. Nhân tố môi trường (2) 31

3.1.1. Ảnh hưởng của khí hậu 32

3.1.2. Ảnh hưởng của thổ nhưỡng 32

3.2. Nhân tố canh tác (3) 32

3.2.1. Thu hái 32

3.2.2. Xén tỉa (đốn) 34

3.2.3. Bón phân 34

3.2.4.Che nắng 34

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CHÈ THAN UYÊN 35

I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CHÈ THAN UYÊN 35

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty chè Than Uyên 36

2. Các đặc điểm về điều kiện tự nhiên – kinh tế – xã hội của công ty 36

2.1.Điều kiện tự nhiên 36

2.1.1.Vị trí địa lý 36

2.1.2.Điều kiện thời tiết khí hậu. 36

2.2.Đặc điểm về điều kiện kinh tế xã hôị trong vùng. 37

3.Cơ cấu bộ máy cuả công ty chè Than Uyên 37

3.1.Cơ cấu tổ chức 37

3.2. Ban giám đốc Công ty: 38

3.3. Đảng bộ Xí nghiệp 39

3.4. Công đoàn Công ty 39

3.5. Phòng Kế hoạch 39

3.6. Phòng Tài chính Kế toán: 40

3.7. Phòng Tổ chức Hành chính – Bảo vệ: 40

3.8. Các đơn vị trực thuộc 40

4. Sơ đồ dây chuyền công nghệ và một số thông số kỹ thuật sản xuất chè xanh ở công ty chè Than Uyên 41

4.1. Nguyên liệu 41

4.2. Diệt men 42

4.3. Làm nguội 43

4.4. Ép

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY