Đề tài Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm giảm đói, nghèo ở huyện Bắc Mê-Tỉnh Hà Giang

Mục lụcPhần I 1Mở đầu 11. Tính cấp thiết của đề tài 12. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 32.1. Mục tiêu chung 32.2. Mục tiêu cụ thể 33. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 43.1. Đối tượng nghiên cứu 43.2. Phạm vi nghiên cứu 4Phần II 5Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài 52.1. Cơ sở lý luận 52.1.1. Các khái niệm liên quan đến đói nghèo 52.1.1.1. Quan niệm về đói nghèo 52.1.1.2. Phương pháp xác định ranh giới đói nghèo 62.1.1.3. Quan niệm về xoá đói giảm nghèo 81.1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến đói nghèo 82.1.3. Tác động của đói nghèo đến phát triển kinh tế - xã hội 92.1.4. Ý nghĩa của vấn đề xoá đói giảm nghèo 112.1.5. Các chỉ tiêu phản ánh nguyên nhân đói nghèo 112.1.5.1. Chỉ tiêu về điều kiện kinh tế 112.1.5.2. Chỉ tiêu về điều kiện xã hội 112.2. Cơ sở thực tiễn 122.2.1. Chính sách của Đảng và Nhà nước về xoá đói giảm nghèo 122.2.2. Các chương trình xoá đói giảm nghèo triển khai ở nước ta 132.2.3. Kinh nghiệm xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam 142.2.4. Kinh nghiệm xoá đói giảm nghèo ở một số nước trong khu vực 16Phần III 19Đặc điểm vùng và phương pháp nghiên cứu 193.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên huyện Bắc Mê 193.2 Đặc điểm phát triển kinh tế và sản xuất nông nghiệp 223.3. Đặc điểm văn hóa xã hội 293.4. Phương pháp nghiên cứu 323.4.1. Phương pháp chọn địa bàn nghiên cứu 323.4.2. Phương pháp thu thập thông tin 323.4.5. Nhóm chỉ tiêu phản ánh thực trạng đói nghèo 333.5.4.1. Chỉ tiêu số hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo 333.2.4.2. Chỉ tiêu về cơ sở vật chất, đời sống sản xuất của hộ nghèo 34Phần IV 35Kết quả nghiên cứu và thảo luận 354.1. Đánh giá thực trạng đói nghèo của huyện Bắc Mê 354.1.1. Thực trạng hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo qua các năm 354.1.2. Thực trạng sản xuất và đời sống của hộ nghèo 384.1.2.1. Thực trạng sản xuất 384.1.2.2. Thực trạng đời sống của hộ nghèo (hộ điều tra) 424.1.3. Các kết luận rút ra từ thực trạng 464.2. Phân tích các nguyên nhân dẫn tới đói nghèo 474.2.2. Nguyên nhân khách quan 484.3. Định hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm xoá đói giảm nghèo 504.3.1. Cơ sở xác định định hướng 504.3.1.1. Quan điểm phát triển của Nhà nước ta 504.3.2. Định hướng của huyện Bắc Mê 514.4. Một số giải pháp chủ yếu nhằm xoá đói giảm nghèo 554.4.1. Giải pháp về kinh tế - quản lý 554.4.2. Giải pháp về kỹ thuật 63Kết luận và kiến nghị. 65Kết luận 65Kiến nghị 67

Mục lục

Phần I 1

Mở đầu 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 3

2.1. Mục tiêu chung 3

2.2. Mục tiêu cụ thể 3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 4

3.1. Đối tượng nghiên cứu 4

3.2. Phạm vi nghiên cứu 4

Phần II 5

Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài 5

2.1. Cơ sở lý luận 5

2.1.1. Các khái niệm liên quan đến đói nghèo 5

2.1.1.1. Quan niệm về đói nghèo 5

2.1.1.2. Phương pháp xác định ranh giới đói nghèo 6

2.1.1.3. Quan niệm về xoá đói giảm nghèo 8

1.1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến đói nghèo 8

2.1.3. Tác động của đói nghèo đến phát triển kinh tế - xã hội 9

2.1.4. Ý nghĩa của vấn đề xoá đói giảm nghèo 11

2.1.5. Các chỉ tiêu phản ánh nguyên nhân đói nghèo 11

2.1.5.1. Chỉ tiêu về điều kiện kinh tế 11

2.1.5.2. Chỉ tiêu về điều kiện xã hội 11

2.2. Cơ sở thực tiễn 12

2.2.1. Chính sách của Đảng và Nhà nước về xoá đói giảm nghèo 12

2.2.2. Các chương trình xoá đói giảm nghèo triển khai ở nước ta 13

2.2.3. Kinh nghiệm xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam 14

2.2.4. Kinh nghiệm xoá đói giảm nghèo ở một số nước trong khu vực 16

Phần III 19

Đặc điểm vùng và phương pháp nghiên cứu 19

3.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên huyện Bắc Mê 19

3.2 Đặc điểm phát triển kinh tế và sản xuất nông nghiệp 22

3.3. Đặc điểm văn hóa xã hội 29

3.4. Phương pháp nghiên cứu 32

3.4.1. Phương pháp chọn địa bàn nghiên cứu 32

3.4.2. Phương pháp thu thập thông tin 32

3.4.5. Nhóm chỉ tiêu phản ánh thực trạng đói nghèo 33

3.5.4.1. Chỉ tiêu số hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo 33

3.2.4.2. Chỉ tiêu về cơ sở vật chất, đời sống sản xuất của hộ nghèo 34

Phần IV 35

Kết quả nghiên cứu và thảo luận 35

4.1. Đánh giá thực trạng đói nghèo của huyện Bắc Mê 35

4.1.1. Thực trạng hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo qua các năm 35

4.1.2. Thực trạng sản xuất và đời sống của hộ nghèo 38

4.1.2.1. Thực trạng sản xuất 38

4.1.2.2. Thực trạng đời sống của hộ nghèo (hộ điều tra) 42

4.1.3. Các kết luận rút ra từ thực trạng 46

4.2. Phân tích các nguyên nhân dẫn tới đói nghèo 47

4.2.2. Nguyên nhân khách quan 48

4.3. Định hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm xoá đói giảm nghèo 50

4.3.1. Cơ sở xác định định hướng 50

4.3.1.1. Quan điểm phát triển của Nhà nước ta 50

4.3.2. Định hướng của huyện Bắc Mê 51

4.4. Một số giải pháp chủ yếu nhằm xoá đói giảm nghèo 55

4.4.1. Giải pháp về kinh tế - quản lý 55

4.4.2. Giải pháp về kỹ thuật 63

Kết luận và kiến nghị. 65

Kết luận 65

Kiến nghị 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY