Đề tài Thực trạng và giải pháp phát triển ngành cụng nghiệp chế biến thuỷ sản ở Việt Nam

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688   25 Lời mở đầu .1I.Cơ sở lí luận: 1. Công nghiệp chế biến thuỷ sản 2 2.Đặc điểm của công nghiệp chế biến thuỷ sản .2 3.Vị trí của ngành chế biến thuỷ sản 3 4.Qúa trình phát triển của ngành chế biến thuỷ sản .4II.Thực trạng ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản: 1.Một số công nghệ chế biến thuỷ sản chủ yếu của nước ta 5 2.Những thành tựu và hạn chế chủ yếu của chế biến thuỷ sản ở nước ta .7 2.1.Những thành tựu: .7 2.1.1. công nghiệp chế biến thuỷ sản Việt Nam gắn liền với hoạt động xuất khẩu. 2.1.2. Các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản Việt Nam mở rộng thị trường. 2.2.Những tồn tại của sự phát triển công nghiệp chế biến thuỷ sản: .11 2.2.1.Tồn tại chung đối với các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản. 2.2.2.Những khó khăn mà ngành chế biến thuỷ sản Bà Rịa_Vũng Tàu phải đối mặt: 2.2.2.1.Công nghệ thiết bị sản xuất của tỉnh còn lạc hậu. 2.2.2.2.Nguyên nhân.III.Phương hướng và những giải pháp phát triển chế biến thuỷ sản ở nước ta: 1.Phương hướng và nhiệm vụ phát triển chế biến thuỷ sản ở nước ta 15 2.Những giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển chế biến thuỷ sản .16Danh mục tài liệu tham khảo .24

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

25

Lời mở đầu .1

I.Cơ sở lí luận:

1. Công nghiệp chế biến thuỷ sản 2

2.Đặc điểm của công nghiệp chế biến thuỷ sản .2

3.Vị trí của ngành chế biến thuỷ sản 3

4.Qúa trình phát triển của ngành chế biến thuỷ sản .4

II.Thực trạng ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản:

1.Một số công nghệ chế biến thuỷ sản chủ yếu của nước ta 5

2.Những thành tựu và hạn chế chủ yếu của chế biến thuỷ sản ở nước ta .7

2.1.Những thành tựu: .7

2.1.1. công nghiệp chế biến thuỷ sản Việt Nam gắn liền với hoạt động xuất khẩu.

2.1.2. Các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản Việt Nam mở rộng thị trường.

2.2.Những tồn tại của sự phát triển công nghiệp chế biến thuỷ sản: .11

2.2.1.Tồn tại chung đối với các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản.

2.2.2.Những khó khăn mà ngành chế biến thuỷ sản Bà Rịa_Vũng Tàu phải đối mặt:

2.2.2.1.Công nghệ thiết bị sản xuất của tỉnh còn lạc hậu.

2.2.2.2.Nguyên nhân.

III.Phương hướng và những giải pháp phát triển chế biến thuỷ sản ở nước ta:

1.Phương hướng và nhiệm vụ phát triển chế biến thuỷ sản ở nước ta 15

2.Những giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển chế biến thuỷ sản .16

Danh mục tài liệu tham khảo .24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY