Đề tài Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta

Mục lục

Mục Trang

Lời mở đầu . . .1

I - Lý luận chung về kinh tế tư nhân ở nước ta hiên nay . .2

1. Định nghĩa kinh tế tư nhân . .2

1.1 Khái niệm về kinh tế tư nhân . . 2

1.2 Các bộ phận của khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam . . 2

2. Bản chất của kinh tế tư nhân . .3

3. Đặc điểm của kinh tế tư nhân . .4

3.1 Một số đặc trưng cơ bản của kinh tế tư nhân . . 4

3.2 Đặc điểm của kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay . . . 5

4. Vai trò của kinh tế tư nhân . . 6

II - Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong

thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta .7

1. Thực trạng của kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay . 7

1.1 Những văn kiện mở đường cho phát triển

kinh tế tư nhân ở nước ta . 7

1.2 Thành tựu của kinh tế tư nhân ở nước ta . .8

1.3 Những mặt hạn chế của kinh tế tư nhân ở nước ta hiên nay . 10

2. Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ hội nhập

kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay . .12

2.1 Về mặt nhà nước .12

2.2 Về phía doanh nghiệp tư nhân . 13

III - Kết luận . 14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY