Đề tài Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Vinaconex

Lời mở đầu. .1

Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NÓI CHUNG VÀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU NÓI RIÊNG

I. Thương mại quốc tế. .2

1. Khái niệm về thương mại quốc tế. .2

2. TMQT - một sự cần thiết khách quan. .3

II. Hoạt động nhập khẩu và vai trò của hoạt động nhập khẩu với nền kinh tế quốc dân. .3

III. Nội dung của hoạt động nhập khẩu. .4

1. Nghiên cứu thị trường. .4

2. Lập phương án kinh doanh. .5

3. Ký kết hợp đồng. .5

4. Thực hiện hợp đồng. .7

5. Đánh giá hiệu quả thực hiện. .7

IV. Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp. .8

1. Nhóm nhân tố bên trong. .8

2. Nhóm nhân tố bên ngoài. .9

Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY VINACONEX TRONG THỜI GIAN QUA. .12

I. Khái quát về Tổng công ty VINACONEX. .12

1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty. .12

2. Các lĩnh vực hoạt động chính của Tổng công ty VINACONEX. .15

II. Thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá trong những năm qua.

1. Hoạt động nhập khẩu tại Tổng công ty VINACONEX. .15

Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI TỔNG CÔNG TY VINACONEX. .22

1. Đối với Tổng công ty. .22

2. Kiến nghị với Nhà nước. .25

Kết luận. .28

Tài liệu tham khảo. .29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY