Đề tài Thực trạng và giải pháp của nhà nước trong việc giải quyết vấn đề môi trường nước ở đô thị hiện nay

A. LỜI MỞ ĐẦU 3B. PHẦN NỘI DUNG 5Chương I: Vai trò của nhà nước trong quản lí môi trường nước ở đô thị 1.QLNN về môi trường nước ở đô thị 51.1.Quản lí môi trường nước ở đô thị 5 1.2.Quản lí nhà nước về môi trường nước ở đô thị 61.3.Chức năng, nội dung của QLNN về môi trường nước ở đô thị 62.Những công cụ quản lí môi trường nước ở đô thị 82.1.Công cụ kinh tế 82.2.Công cụ pháp lí 132.3.Công cụ kĩ thuật 172.4.Công cụ giáo dục và truyền thông 213.Tính tất yếu khách quan của QLNN về môi trường nước ở đô thị 23ChươngII:Thực trạng môi trường nước ở đô thị & nguyên nhân1.Thực trạng 261.1.Cấp nước 261.2.Úng ngập đô thị 281.3.Nước thải 302.Nguyên nhân 312.1.Nguyên nhân ô nhiễm từ nguồn nước thải 312.2.Nguyên nhân tình trạng úng ngập 34ChươngIII: Giải pháp của nhà nước trong QLMT nước ở đô thị1.Sử dụng các công cụ quản lí vào quản lí môi trường nước ở đô thị 361.1.Sử dụng công cụ pháp lí 361.2.Sử dụng công cụ kĩ thuật trong quản lí môi trường nước 361.3.Sử dụng công cụ kinh tế 371.4.Sử dụng công cụ giáo dục và truyền thông 382.Kiến nghị với cơ quan nhà nước 392.1.Về vấn đề xử lí nước thải ở đô thị 392.2.Về vấn đề giải quyết úng ngập 402.3.Về vấn đề cung cấp nước sạch 402.4. Về vấn đề xử lý vi phạm nguồn nước ở đô thị 40C. PHẦN KẾT LUẬN 42D.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 43

A. LỜI MỞ ĐẦU 3

B. PHẦN NỘI DUNG 5

Chương I: Vai trò của nhà nước trong quản lí môi trường nước

ở đô thị

1.QLNN về môi trường nước ở đô thị 5

1.1.Quản lí môi trường nước ở đô thị 5

1.2.Quản lí nhà nước về môi trường nước ở đô thị 6

1.3.Chức năng, nội dung của QLNN về môi trường nước ở đô thị 6

2.Những công cụ quản lí môi trường nước ở đô thị 8

2.1.Công cụ kinh tế 8

2.2.Công cụ pháp lí 13

2.3.Công cụ kĩ thuật 17

2.4.Công cụ giáo dục và truyền thông 21

3.Tính tất yếu khách quan của QLNN về môi trường nước ở đô thị 23

ChươngII:Thực trạng môi trường nước ở đô thị & nguyên nhân

1.Thực trạng 26

1.1.Cấp nước 26

1.2.Úng ngập đô thị 28

1.3.Nước thải 30

2.Nguyên nhân 31

2.1.Nguyên nhân ô nhiễm từ nguồn nước thải 31

2.2.Nguyên nhân tình trạng úng ngập 34

ChươngIII: Giải pháp của nhà nước trong QLMT nước ở đô thị

1.Sử dụng các công cụ quản lí vào quản lí môi trường nước ở đô thị 36

1.1.Sử dụng công cụ pháp lí 36

1.2.Sử dụng công cụ kĩ thuật trong quản lí môi trường nước 36

1.3.Sử dụng công cụ kinh tế 37

1.4.Sử dụng công cụ giáo dục và truyền thông 38

2.Kiến nghị với cơ quan nhà nước 39

2.1.Về vấn đề xử lí nước thải ở đô thị 39

2.2.Về vấn đề giải quyết úng ngập 40

2.3.Về vấn đề cung cấp nước sạch 40

2.4. Về vấn đề xử lý vi phạm nguồn nước ở đô thị 40

C. PHẦN KẾT LUẬN 42

D.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY