Đề tài Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty du lịch Hà Nội (Công ty mẹ) Tổng Công ty Du lịch Hà Nội

Lời cám ơn

Phần mở đầu 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục đích, giới hạn và nhiệm vụ của đề tài: 2

3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 2

4. Những đề xuất của khóa luận 3

5. Kết cấu của khóa luận 3

Chương 1: Các khái niệm cơ bản về du lịch 4

1.1. Khái quát chung về du lịch 4

1.1.1. Định nghĩa về du lịch. 5

1.1.2. Các khái niệm về khách du lịch. 6

1.1.3. Nhu cầu du lịch 7

1.1.4. Sản phẩm du lịch. 10

1.2. Thị trường du lịch 11

1.2.1. Khái niệm thị trường du lịch 11

1.2.2. Chức năng của thị trường du lịch 12

1.2.3. Đặc điểm của thị trường du lịch. 12

1.2.4. Các tiêu chí phân loại thị trường du lịch. 13

1.2.5. Quan hệ cung cầu trên thị trường du lịch. 13

1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động khai thác du lịch quốc tế. 14

1.3.1. Nhóm nhân tố chung 14

1.3.2. Nhóm nhân tố đặc trưng 15

1.4. Lợi ích và tác hại du lịch (Benefits and costs of tuorism) 17

1.5 Kết luận chương I 20

Chương II: Phân tích và đánh giá thực trạng kinh doanh của công ty du lịch hà nội

2.1. Giới thiệu chung về công ty du lịch hà nội .

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty .

2.1.2. Hệ thống bộ máy tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận

2.1.3. Các điều kiện đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của công ty.

2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty Du lịch Hà nội (2002 - 2003 và 2004)

2.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Du lịch Hà Nội năm 2002

2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Du lịch Hà Nội năm 2003.

2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Du lịch Hà nội 2004

2.3. Đánh giá những thành công, tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động kinh doanh của công ty Du lịch Hà Nội .

2.3.1. Thành công .

2.3.2. Tồn tại .

2.3.3. Nguyên nhân của tồn tại .

2.4. Kết luận chương 2 .

Chương 3: Phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Du lịch Hà Nội

3.1. Phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty Du lịch Hà Nội đến năm 2010 .

3.1.1. Định hướng chung

3.1.2. Phương hướng cụ thể

3.2. Phương hướng phát triển và nhiệm vụ chủ yếu của Công ty Du lịch Hà Nội

3.3. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Du lịch Hà Nội.

3.3.1. Công tác hoàn thiện cơ cấu quản lý và điều hành tại công ty Du lịch Hà Nội

3.3.2. Giải pháp tăng doanh thu .

3.3.2.1. Hoàn thiện công tác Marketing của Trung tâm du lịch lữ hành.

3.3.2.2. Nâng cao chất lượng sản phẩm lữ hành của Công ty Du lịch Hà Nội

3.3.2.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh khách sạn.

3.3.2.4. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ bổ trợ

3.3.3. Giải pháp sử dụng chi phí hợp lý và tiết kiệm

3.3.3.1. Tiết kiệm chi phí tuyệt đối

3.3.3.2. Tiết kiệm chi phí tương đối

3.3.3.3. Các giải pháp tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động

Marketing

3.3.3.4. Đổi mới quản lý và phát triển doanh nghiệp

3.4. Kết luận chương 3.

3.5. Những kiến nghị chung

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY