Đề tài Thực trạng và các giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam

Lời mở đầu 1I. Quá trình thay đổi tư duy công nghiệp hoá và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam 21. Thời kỳ trước năm 1986 22. Thời kỳ năm 1986 đến nay 33. Mục tiêu phấn đấu cụ thể của từng khu vực đến năm 2010 6II. Thực trạng quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam 81. Quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam từ thập kỷ 1990 đến nay. 81.1. Cơ cấu GDP 91.2. Cơ cấu lao động 14III. Các giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam hiện nay 183.1. Các giải pháp cơ bản, dài hạn 183.2.Các giải pháp trực tiếp, trước mắt 19

Lời mở đầu 1

I. Quá trình thay đổi tư duy công nghiệp hoá và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam 2

1. Thời kỳ trước năm 1986 2

2. Thời kỳ năm 1986 đến nay 3

3. Mục tiêu phấn đấu cụ thể của từng khu vực đến năm 2010 6

II. Thực trạng quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam 8

1. Quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam từ thập kỷ 1990 đến nay. 8

1.1. Cơ cấu GDP 9

1.2. Cơ cấu lao động 14

III. Các giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam hiện nay 18

3.1. Các giải pháp cơ bản, dài hạn 18

3.2.Các giải pháp trực tiếp, trước mắt 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY