Đề tài Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần nhựa và bao bì Hanel

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 2PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN 3NHỰA VÀ BAO BÌ HANEL 31.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Nhựa và Bao bì Hanel 31.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Nhựa và Bao bì Hanel 51.2.1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty 51.2.2. Đặc điểm quy trình sản xuất tại Công ty 71.2.3. Đặc điểm tiêu thụ sản phẩm tại Công ty 111.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Nhựa và Bao bì Hanel 131.3.1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý 131.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 14PH ẦN 2: TH ỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ BAO BÌ HANEL 222.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cổ phần Nhựa và Bao bì Hanel 222.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty cổ phần Nhựa và Bao bì Hanel 252.2.2. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán 262.2.3. Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán 272.2.4. Tổ chức vận dụng sổ kế toán 282.2.5. Tổ chức vận dụng báo cáo kế toán 29KẾT LUẬN 30DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 31PHỤ LỤC 32

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 2

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN 3

NHỰA VÀ BAO BÌ HANEL 3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Nhựa và Bao bì Hanel 3

1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Nhựa và Bao bì Hanel 5

1.2.1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty 5

1.2.2. Đặc điểm quy trình sản xuất tại Công ty 7

1.2.3. Đặc điểm tiêu thụ sản phẩm tại Công ty 11

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Nhựa và Bao bì Hanel 13

1.3.1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý 13

1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 14

PH ẦN 2: TH ỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ BAO BÌ HANEL 22

2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cổ phần Nhựa và Bao bì Hanel 22

2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty cổ phần Nhựa và Bao bì Hanel 25

2.2.2. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán 26

2.2.3. Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán 27

2.2.4. Tổ chức vận dụng sổ kế toán 28

2.2.5. Tổ chức vận dụng báo cáo kế toán 29

KẾT LUẬN 30

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 31

PHỤ LỤC 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY