Đề tài Thực trạng quản trị hệ thống bán hàng tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội

Lời nói đầu 3

Chương I: Những vấn đề cơ bản của quản trị hệ thống bán hàng 5

1.1.2. Vai trũ của hệ thống bỏn hàng. 6

1.2. Nội dung của quản trị hệ thống bán hàng của doanh nghiệp thương mại. 9

1.2.1. Xõy dựng hệ thống phõn phối bỏn hàng. 9

1.2.2. Tổ chức và quản lý hệ thống bỏn hàng. 12

1.2.3. Kiểm tra, đánh giá hệ thống bỏn hàng. 16

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị hệ thống bán hàng ở các doanh nghiệp thương mại. 19

1.3.1. Nhõn tố bờn ngoài doanh nghiệp. 19

1.3.2. Cỏc nhõn tố bờn trong doanh nghiệp. 22

Chương 2: Thực trạng quản trị hệ thống bán hàng của Tổng công ty thương mại Hà Nội 24

2.1. Khái quát chung về tổng công ty thương mại Hà Nội. 24

2.1.1. Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển 24

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy kinh doanh 26

2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của tổng công ty những năm gần đây. 31

2.2 Thực trạng quản trị hệ thống bán hàng của Tổng công ty thương mại Hà Nội. 33

2.2.1 Phõn tớch kết quả chung của hệ thống bán hàng của Tổng công ty thương mại Hà Nội. 33

2.2.2 Phân tích thực trạng quản trị hệ thống bán hàng tại Tổng công ty thương mại Hà Nội. 37

2.3.Đánh giá thực trạng quản trị hệ thống bán hàng của Tổng công ty thương mại Hà Nội. 44

2.3.1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân. 44

2.3.2 Những tồn tại và nguyờn nhõn. 47

Chương 3 : Một số giải pháp chủ yếu tăng cường quản trị hệ thống bán hàng của Tổng công ty thương mại Hà Nội. 50

3.1 Phương hướng phát triển của Tổng công ty thương mại Hà Nội những năm tới. 50

3.1.1 Tăng cường hoạt động đầu tư và triển khai các dự ỏn 50

3.1.2. Đẩy mạnh chương trỡnh Tổng cụng ty điện tử (E-Hapro) 50

3.1.3. Chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 51

3.1.4. Phát triển hệ thống siêu thị Hapro Mart, chuỗi cửa hàng ăn uống Dịch vụ - Du lịch và phát triển thị trường bán lẻ 52

3.1.5. Liên kết phát triển thị trường nội bộ 52

3.1.6. Nâng cao tính chuẩn mực trong hoạt động sản xuất kinh doanh . 53

3.2 Một số giải pháp chủ yếu tăng cường quản trị hệ thống bán hàng của Tổng công ty thương mại Hà Nội. 53

3.2.1 Nhóm giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động bán hàng. 53

3.2.2 Nhóm giải pháp củng cố chức năng xây dựng hệ thống bán hàng. 55

3.2.3 Nhóm giải pháp củng cố chức năng tổ chức hệ thống bán hàng. 57

3.2.4 Nhóm giải pháp củng cố chức năng quản lý hệ thống bán hàng. 58

3.2.5 Nhóm giải pháp củng cố chức năng kiểm soát. 60

3.2.6 Phát triển lực lượng quản trị hệ thống bán hàng. 61

3.3 Một số kiến nghị với nhà nước. 63

Kết luận 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY