Đề tài Thực trạng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ dùng trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Phần mở đầu 1

Chương 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế 2

I- Khỏi quỏt chung về thanh toỏn quốc tế 2

1. Thanh toỏn quốc tế và vai trũ của thanh toỏn quốc tế 2

2. Các điều kiện trong thanh toán quốc tế 2

3. Cỏc phương tiện thanh toán quốc tế 3

4. Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu 4

II- Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ 5

1. Khỏi niệm 5

2. Cơ sở pháp lý 6

3. Cỏc bờn tham gia tớn dụng chứng từ 6

4. Nội dung 7

5. Các nhân tố ảnh hưởng tới phuơng thức L/C 8

6. Thư tín dụng 8

Chương 2: Thực trạng về phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 11

I- Khái quát chung về Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 11

II- Thực trạng thanh toán hàng xuất khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) 12

1. Thị phần thanh toán xuất khẩu qua NH Ngoại thương Việt Nam 12

2. Tỷ trọng của phương thức tín dụng chứng từ và các phương thức khác 13

3. Tỡnh hỡnh cỏc thị trường VCB tham gia thanh toán xuất khẩu bằng L/C 14

4. Tỡnh hỡnh khỏch hàng trong nước tham gia thanh toán tiền hàng xuất khẩu bằng L/C qua VCB 15

5. Những thuận lợi và khó khăn VCB gặp phải trong thanh toán tiền hàng bằng L/C 16

Chương 3: Những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 18

I- Mục tiêu và phương hướng hoàn thiện hoạt động thanh toán xuất khẩu 18

II- Một số giải phỏp 18

1. Đổi mới hoàn thiện chính sách khách hàng phù hợp với điều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay 19

2. Phát triển và nâng cao mạng lưới chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương 19

3. Tăng cường công tác tổ chức đào tạo và nâng cao trỡnh độ nghiệp vụ của các thanh toán viên 20

4. Nâng cấp, đổi mới công nghệ ngân hàng và ứng dụng các công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả thanh toán 20

III- Kiến nghị 21

1. Kiến nghị đối với các cơ quan quản lý vĩ mụ của nhà nước 21

2. Kiến nghị đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu 21

Phần kết luận 23

Tài liệu tham khảo 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY