Đề tài Thực trạng nghèo đói và xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn

Mở đầu 1 Chương I: Khái niệm chuẩn mực nghèo đóiI. Sự cần thiết phải xoá đói giảm nghèoII. Khái niệm và chỉ tiêu đánh giá nghèo đói của thế giới:III. Khái niệm và chỉ tiêu đánh giá nghèo đói của Việt Nam 1146 Chương II: thực trạng nghèo đói và xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn nước ta,I. Thực trạng nghèo đói ở nước ta hiện nay:II. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến đói nghèo hiện nayIII. Kết quả xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn trong những năm quaIV. Hệ thống chính sách về xóa đói giảm nghèo và các biện pháp cụ thể để hạn chế nó; 10 1014 16 20 Chương III: Các giải pháp xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thônI. Phương hướng và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xoá đói giảm nghèo II. Các giải pháp chủ yếu để xoá đói giảm nghèo ở khu vực nông thônIII. Đối với các xã đặc biệt khó khăn 25 25 2736 Kết luậnMục lụcTài liệu tham khảo 38

Mở đầu 1

Chương I: Khái niệm chuẩn mực nghèo đói

I. Sự cần thiết phải xoá đói giảm nghèo

II. Khái niệm và chỉ tiêu đánh giá nghèo đói của thế giới:

III. Khái niệm và chỉ tiêu đánh giá nghèo đói của Việt Nam

1

1

4

6

Chương II: thực trạng nghèo đói và xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn nước ta,

I. Thực trạng nghèo đói ở nước ta hiện nay:

II. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến đói nghèo hiện nay

III. Kết quả xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn trong những năm qua

IV. Hệ thống chính sách về xóa đói giảm nghèo và các biện pháp cụ thể để hạn chế nó;

10

10

14

16

20

Chương III: Các giải pháp xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn

I. Phương hướng và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xoá đói giảm nghèo

II. Các giải pháp chủ yếu để xoá đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn

III. Đối với các xã đặc biệt khó khăn 25

25

27

36

Kết luận

Mục lục

Tài liệu tham khảo 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY