Đề tài Thực trạng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần may Thăng Long

I. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRề CỦA LẬP KẾ HOẠCH 3

1. Khỏi niệm 3

2. Vai trũ của lập kế hoạch 5

3. Hệ thống kế hoạch của tổ chức 7

3.1 Theo mức độ tổng quát 7

3.1.1. Sứ mệnh 8

3.1.2. Kế hoạch chiến luợc 8

31.3.Kế hoạch tỏc nghiệp 9

3.2. Theo thời gian thực hiện kế hoạch 11

3.3.Theo mức cụ thể 12

II. QUÁ TRèNH LẬP KẾ HOẠCH 12

1. Nghiờn cứu và dự bỏo 12

2. Thiết lập cỏc mục tiờu 13

3. Phát triển các tiền đề 14

4. Xây dựng các phương án 14

5. Đánh giá các phương án 15

6. Lựa chọn phương án và ra quyết định 15

III CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG LẬP KẾ HOẠCH . 15

1. Quan điểm của các nhà lập kế hoạch 15

3. Chu kỡ kinh doanh của doanh nghiệp 16

4. Tính không chắc chắn của môi trường kinh doanh 17

5. Hệ thống mục tiêu , chiến lược của doanh nghiệp 18

6. Sự hạn chế của cỏc nguồn lực 18

7. Hệ thống thụng tin 19

8. Hệ thống kiểm tra đảm bảo cho quá trỡnh lập kế hoạch đạt kết quả và hiệu quả 20

9. Năng lực của các chuyên gia lập kế hoạch 20

10. Cơ chế quản lý kinh tế và kế hoạch hoỏ của Nhà nước 20

IV. PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 20

1. Những yêu cầu đối với công tác lập kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp 20

2. Các căn cứ để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 21

2.1. Căn cứ vào chủ trương , đường lối , chính sách phát triển kinh tế xó hội của Đảng và Nhà nước 21

2.2.Căn cứ vào kết quả điều tra nghiên cứu thị trường 22

2.3 Căn cứ vào kết quả phân tích và dự báo về tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh , về khả năng nguồn lực có thể khai thác. 22

3. Các phương pháp lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 23

3.1.Phương pháp cân đối 23

3.2. Phương pháp tỷ lệ cố định 23

3.3 Phương pháp lập kế hoạch từ việc phân tích các nhân tố tác động 24

3.4. Phương pháp lợi thế vượt trội 24

3.5. Phương pháp mô hỡnh PIMS (Profit Impact Market Strategy) 25

3.6. Phương pháp phân tớch chu kỳ sống của sản phẩm 26

I. QÚA TRèNH HèNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CễNG TY 27

1. Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty 27

2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của công ty 30

2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty 30

2.1.1 Cấp cụng ty 31

2.1.2.Cấp xớ nghiệp 33

2.2.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Cụng ty 34

2.3.Đặc điểm quy trỡnh cụng nghệ sản xuất sản phẩm 36

2.4.Đặc điểm loại hỡnh sản xuất ,ngành nghề kinh doanh của Cụng ty 37

2.4.1.Loại hỡnh sản xuất 37

2.4.2. Ngành nghề kinh doanh 37

2.4.3.Thị trường hoạt động,tiềm năng về vốn ,lao động . 38

3.Kết quả sản xuất kinh doanh Cụng ty trong thời gian qua 40

4. Mục tiêu phát triển của công ty đến năm 2010 41

II. THỰC TRẠNG LẬP KẾ HOẠCH TẠI CễNG TY 42

1. Hệ thống kế hoạch hiện nay của Cụng ty 42

2. Các căn cứ lập kế hoạch của Công ty 43

2.1 Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch do Tập Đoàn Dệt –May giao. 43

2.2 Căn cứ vào kết quả nghiên cứu và dự báo thị trường 43

2.3 Căn cứ vào năng lực hiện có của Công ty 45

2.4 Căn cứ vào kết quả đánh giá tỡnh hỡnh thực hiện kế hoạch năm trước 48

3. Các phương pháp lập kế hoạch của Công ty 52

III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY 52

1. Đánh giá công tac lập kế hoạch trên cơ sở đánh giá hiệu quả sản xuát kinh doanh của Công ty trong những năm qua và xây dựng kế hoạch cho năm 2006. 52

2. Những kết quả đạt được 57

4. Những nguyờn nhõn 60

PHẦN III.CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NƯNG LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY 55

I. QUAN ĐIỂM VỀ VAI TRề CUA LẬP KẾ HOẠCH 61

II. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY 62

1.Hoàn thiện bộ mỏy tổ chức trong Cụng ty 62

2. Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường 62

4. Tăng cường hoạt động thu thập và xử lý thụng tin 64

5. Tăng cường sự phối hợp giữa các phũng ban trong cụng ty 66

6. Đánh giá chính xác việc thực hiện các kết quả kế hoạch sản xuất kinh doanh để rút ra bài học kinh nghiệm 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY