Đề tài Thực trạng lạm phát tiền tệ và sự vận dụng lạm phát ở Việt Nam

MỤC LỤCTrangPHẦN MỞ ĐẦU - 2 -PHẦN NỘI DUNG - 3 -A/ MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LẠM PHÁT - 3 -I/ Bản chất của lạm phát - 3 -1.Lạm phát là gì? - 3 -2.Đo lường - 3 -3.Phân loại - 4 -II / Những tác động của lạm phát tới nền kinh tế - 5 -1.Tác động của lạm phát tới tăng trưởng kinh tế - 5 -2.Tác động của lạm phát tới lãi suất - 6 -3.Tác động của lạm phát đến thất nghiệp - 6 - Tỷ lệ lạm phát - 6 -B/ THỰC TRẠNG LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM VÀ CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC - 8 -I/ Thực trạng lạm phát ở nước ta - 8 -1.Thời kỳ trước đổi mới (trước năm 1986) - 8 -2.Thời kỳ bắt đầu đổi mới (1986 – 1990) - 8 -3.Thời kỳ nền kinh tế đi vào ổn định (1991 – 1995) - 8 -4.Thời kỳ nền kinh tế có dấu hiệu trì trệ ( 1996 – 2000 ) - 9 -5.Thời kỳ nền kinh tế có những bước phát triển mới (2001 – 2004) - 10 -6.Lạm phát trong các năm 2004, 2005, 2006 và năm 2007 - 10 -II/ Môt số giải pháp thực hiện chống lạm phát - 15 -1.Xây dựng phương pháp tính toán lạm phát cơ bản, dự báo lạm phát - 15 -2.NHNN cần tăng cường phát triển các nghiệp vụ NHNN - 15 -3.Tăng cường quản lý và nâng cao dự trữ tiền tệ quốc gia - 15 -4.Sự phối hợp của các cơ quan nhà nước - 16 -5.Chính sách thuế - 16 -6.Đối với NSNN - 16 -7.Đối với nguồn vốn nước ngoài - 16 -8.Kiểm soát tình trạng thanh toán bằng tiền mặt - 16 -9.Chính sách đầu tư - 17 -10.Xây dựng hoàn thiện chính sách ngoại thương phù hợp với chiến lược tăng cường và hội nhập kinh tế quốc tế - 17 -PHẦN KẾT LUẬN - 18 -Danh mục tài liệu tham khảo - 19 -

MỤC LỤC

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU - 2 -

PHẦN NỘI DUNG - 3 -

A/ MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LẠM PHÁT - 3 -

I/ Bản chất của lạm phát - 3 -

1.Lạm phát là gì? - 3 -

2.Đo lường - 3 -

3.Phân loại - 4 -

II / Những tác động của lạm phát tới nền kinh tế - 5 -

1.Tác động của lạm phát tới tăng trưởng kinh tế - 5 -

2.Tác động của lạm phát tới lãi suất - 6 -

3.Tác động của lạm phát đến thất nghiệp - 6 -

Tỷ lệ lạm phát - 6 -

B/ THỰC TRẠNG LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM VÀ CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC - 8 -

I/ Thực trạng lạm phát ở nước ta - 8 -

1.Thời kỳ trước đổi mới (trước năm 1986) - 8 -

2.Thời kỳ bắt đầu đổi mới (1986 – 1990) - 8 -

3.Thời kỳ nền kinh tế đi vào ổn định (1991 – 1995) - 8 -

4.Thời kỳ nền kinh tế có dấu hiệu trì trệ ( 1996 – 2000 ) - 9 -

5.Thời kỳ nền kinh tế có những bước phát triển mới (2001 – 2004) - 10 -

6.Lạm phát trong các năm 2004, 2005, 2006 và năm 2007 - 10 -

II/ Môt số giải pháp thực hiện chống lạm phát - 15 -

1.Xây dựng phương pháp tính toán lạm phát cơ bản, dự báo lạm phát - 15 -

2.NHNN cần tăng cường phát triển các nghiệp vụ NHNN - 15 -

3.Tăng cường quản lý và nâng cao dự trữ tiền tệ quốc gia - 15 -

4.Sự phối hợp của các cơ quan nhà nước - 16 -

5.Chính sách thuế - 16 -

6.Đối với NSNN - 16 -

7.Đối với nguồn vốn nước ngoài - 16 -

8.Kiểm soát tình trạng thanh toán bằng tiền mặt - 16 -

9.Chính sách đầu tư - 17 -

10.Xây dựng hoàn thiện chính sách ngoại thương phù hợp với chiến lược tăng cường và hội nhập kinh tế quốc tế - 17 -

PHẦN KẾT LUẬN - 18 -

Danh mục tài liệu tham khảo - 19 -

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY