Đề tài Thực trạng kinh tế Mỹ thập kỷ 70 là tiền đề cho đổi mới chính sách kinh tế thập kỷ 80, khả năng phục hồi cũng như những nhân tố giúp tăng trưởng kinh tế Mỹ những năm đầu 90

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN I - TỔNG QUAN NỀN KINH TẾ MỸ VÀ THỰC TRẠNG NHỮNG NĂM 70 2I-/ TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ MỸ 2II-/ CƠ SỞ CHO SỰ ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH KINH TẾ TRONG THẬP KỶ 80. 31-/ HIỆU QUẢ CỦA CÁC CHÍNH SÁCH KINH TẾ BỊ SUY GIẢM. 32-/ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ NGHIÊM TRỌNG 43-/ SỰ RỐI LOẠN TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ TÍN DỤNG NGÀY CÀNG TĂNG LÊN. 44-/ SỰ SUY GIẢM CỦA NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG XÃ HỘI. 55-/ SỰ SUY YẾU TƯƠNG ĐỐI TRONG LĨNH VỰC CẠNH TRANH QUỐC TẾ 6PHẦN II- ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KHẢ NĂNG PHỤC HỒI KINH TẾ MỸ THẬP KỶ 80 8I-/ NỘI DUNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI KINH TẾ. 81-/ “ỔN ĐỊNH HOÁ” SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGOẠI THƯƠNG: 82-/ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ. 93-/ QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ. 10II-/ KẾT QUẢ PHỤC HỒI KINH TẾ THẬP KỶ 80 VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐẦU THẬP KỶ 90. 111-/ CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ VĨ MÔ. 111.1 GDP 111.2 Thất nghiệp. 121.3 Nhu cầu nội địa. 121.4 Lạm phát. 121.5 Thâm hụt ngân sách 131.6 Năng suất lao động. 132-/ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 132.1 Hoạt động ngoại thương. 142.2 Hoạt động đầu tư. 162.3 Quan hệ kinh tế quốc tế. 19PHẦN III- TRIỂN VỌNG KINH TẾ CỦA MỸ 201-/ NHỮNG NHÂN TỐ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG: 202-/ NHỮNG NHÂN TỐ KÌM HÃM TĂNG TRƯỞNG. 213-/ NHỮNG NHÂN TỐ TRUNG GIAN. 23KẾT LUẬN 24TÀI LIỆU THAM KHẢO 25

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I - TỔNG QUAN NỀN KINH TẾ MỸ VÀ THỰC TRẠNG NHỮNG

NĂM 70 2

I-/ TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ MỸ 2

II-/ CƠ SỞ CHO SỰ ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH KINH TẾ TRONG THẬP KỶ 80. 3

1-/ HIỆU QUẢ CỦA CÁC CHÍNH SÁCH KINH TẾ BỊ SUY GIẢM. 3

2-/ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ NGHIÊM TRỌNG 4

3-/ SỰ RỐI LOẠN TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ TÍN DỤNG NGÀY CÀNG TĂNG LÊN. 4

4-/ SỰ SUY GIẢM CỦA NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG XÃ HỘI. 5

5-/ SỰ SUY YẾU TƯƠNG ĐỐI TRONG LĨNH VỰC CẠNH TRANH QUỐC TẾ 6

PHẦN II- ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KHẢ NĂNG PHỤC HỒI

KINH TẾ MỸ THẬP KỶ 80 8

I-/ NỘI DUNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI KINH TẾ. 8

1-/ “ỔN ĐỊNH HOÁ” SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGOẠI THƯƠNG: 8

2-/ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ. 9

3-/ QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ. 10

II-/ KẾT QUẢ PHỤC HỒI KINH TẾ THẬP KỶ 80 VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐẦU THẬP KỶ 90. 11

1-/ CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ VĨ MÔ. 11

1.1 GDP 11

1.2 Thất nghiệp. 12

1.3 Nhu cầu nội địa. 12

1.4 Lạm phát. 12

1.5 Thâm hụt ngân sách 13

1.6 Năng suất lao động. 13

2-/ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 13

2.1 Hoạt động ngoại thương. 14

2.2 Hoạt động đầu tư. 16

2.3 Quan hệ kinh tế quốc tế. 19

PHẦN III- TRIỂN VỌNG KINH TẾ CỦA MỸ 20

1-/ NHỮNG NHÂN TỐ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG: 20

2-/ NHỮNG NHÂN TỐ KÌM HÃM TĂNG TRƯỞNG. 21

3-/ NHỮNG NHÂN TỐ TRUNG GIAN. 23

KẾT LUẬN 24

TÀI LIỆU THAM KHẢO 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY