Đề tài Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần thương mại xi măng

Lời mở đầu 1

Chương1: Tổng quan về Công ty cổ phần thương mại xi măng 3

I.Tổng quan về công ty cổ phần thương mại xi măng. 3

1. Quá trình hình thành và phát triển công ty. 3

2.Chức năng nhiệm vụ và mạng lưới kinh doanh của công ty 4

2.1. Chức năng nhiệm vụ của công ty 4

2.2 mạng lưới kinh doanh của công ty 4

3. Những thuận lợi khó khăn của công ty cổ phần thương mại xi măng trong năm 2004-2006 5

4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và tiêu thụ sản phẩm. 5

5. Đặc điểm hệ thống hạch toán kế toán 7

6. Hình thức sổ kế toán áp dụng: 9

Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần thương mại xi măng. 11

A.Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng: 11

1. Sự cần thiết của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 11

B. Đặc điểm kế toán bán hàng 13

1. Các hàng hoá, dịch vụ tại công ty. 13

2. Chứng từ sử dụng: 13

3. Tài khoản sử dụng: 13

4. Mô tả kế toán bán hàng 13

4.1. Phương pháp tính giá vốn hàng bán: 13

4.2. Phương thức bán hàng: 13

5. Kế toán xác định kết quả bán hàng 27

5.1. Tài khoản sử dụng 27

5.2. Xác định kết quả kinh doanh 27

5.3 Trình tự hạch toán : 28

5.4. Hoạt động tài chính 36

5.4.1Doanh thu hoạt động tài chính 36

5.4.2 Chi phí hoạt động tài chính: TK 635 37

5.4.3 Hoạt động khác: 37

5.4 Xác định kết quả kinh doanh TK 911 39

Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty cổ phần thương mại xi măng. 48

I. Nhận xét về công tác kế toán: 48

1. Mặt tích cực 48

2. Những tồn tại 49

II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán: 49

1. Sự cần thiết và nêu phương hướng . 49

2.Việc đưa ra các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán của công ty. 50

Kết luận 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY