Đề tài Thực trạng hoạt động thị trường mở ở Việt Nam hiện nay

Mục lụcPhần 1. Lý thuyết chung vềthị trường mở1. Khái niệm chung vềthị trường mở2. Hàng hoá và chủthểtham gia NVTTM2.1. Hàng hoá2.1.1 Phạm vi hàng hoá được giao dị ch trên thị trường mở.2.1.2. Một sốhàng hoá được giao dị ch trên TTM ởViệtNam.2.2. Chủthểtham gia NVTM2.2.1. Phạm vi thành viên tham gia NVTM2.2.2. Điều kiện tham gia TTM ởViệt Nam3. Nội dung hoạt động TTM3.1. Phương thức mua bán trên thị trường mở3.1.1. Phương thức mua bán hẳn3.1.2 Phương thức mua bán lại3.2. Phươngthức đấu thầu trên TTM3.2.1. Phương thức đấu thầu khối lượng3.2.2. Phương thức đấu thầu lãi suất4. Cơ chếtác động tới lượng tiền cung ứng của NVTTM4.1. Khái niệm cơ sốti ền tệvà lượng tiên cung ứng4.2. Cơ chếtác động của NVTTM5. Ưu điểm của NVTTM so với các công cụkhác5.1.Ưu điểm nổi bật của NVTTM5.2.Hạn chếcủa công cụchiết khấu và tái chiết khấu5.2.1. Cơ chếhoạt động5.2.2. Hạn chế5.3. Dựtrữbắt buộc 5.3.1. Cơ chếhoạt động5.3.2. Hạn ch6. Thực trạng hoạt động của một sốnước trên thế giới.Phần 2. Thực trạng hoạt động TTM ởViệt Nam hiện nay1. Sựcần thiết ra đời hoạt động TTM ởViệt Nam2. Thực trạng hoạt động TTM ởViệt Nam2.1. Thuận lợi 2.2. Khó khănPhần 3: Định hướng và giải pháp phát tri ển NVTTM ởViệt Nam1. Các định hướng cơbản 2. Giải pháp 2.2. Đa dạng hoá hàng hoá trên TTM

Mục lục

Phần 1. Lý thuyết chung vềthị trường mở

1. Khái niệm chung vềthị trường mở

2. Hàng hoá và chủthểtham gia NVTTM

2.1. Hàng hoá

2.1.1 Phạm vi hàng hoá được giao dị ch trên thị trường mở.

2.1.2. Một sốhàng hoá được giao dị ch trên TTM ởViệtNam.

2.2. Chủthểtham gia NVTM

2.2.1. Phạm vi thành viên tham gia NVTM

2.2.2. Điều kiện tham gia TTM ởViệt Nam

3. Nội dung hoạt động TTM

3.1. Phương thức mua bán trên thị trường mở

3.1.1. Phương thức mua bán hẳn

3.1.2 Phương thức mua bán lại

3.2. Phươngthức đấu thầu trên TTM

3.2.1. Phương thức đấu thầu khối lượng

3.2.2. Phương thức đấu thầu lãi suất

4. Cơ chếtác động tới lượng tiền cung ứng của NVTTM

4.1. Khái niệm cơ sốti ền tệvà lượng tiên cung ứng

4.2. Cơ chếtác động của NVTTM

5. Ưu điểm của NVTTM so với các công cụkhác

5.1.Ưu điểm nổi bật của NVTTM

5.2.Hạn chếcủa công cụchiết khấu và tái chiết khấu

5.2.1. Cơ chếhoạt động

5.2.2. Hạn chế

5.3. Dựtrữbắt buộc

5.3.1. Cơ chếhoạt động

5.3.2. Hạn ch6. Thực trạng hoạt động của một sốnước trên thế giới.

Phần 2. Thực trạng hoạt động TTM ởViệt Nam hiện nay

1. Sựcần thiết ra đời hoạt động TTM ởViệt Nam

2. Thực trạng hoạt động TTM ởViệt Nam

2.1. Thuận lợi

2.2. Khó khăn

Phần 3: Định hướng và giải pháp phát tri ển NVTTM ởViệt Nam

1. Các định hướng cơbản

2. Giải pháp

2.2. Đa dạng hoá hàng hoá trên TTM

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY