Đề tài Thực trạng hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần An Bình trong những năm gần đây

Lời mở đầu 1

Phần 1 2

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH 2

1- Lịch sử hỡnh thành và quỏ trỡnh phỏt triển của Ngõn hàng TMCP An Bỡnh: 2

2- Sơ đồ bộ mỏy tổ chức 4

3- Chức năng nhiệm vụ của từng phũng ban: 5

3.1 - Khối điều hành nghiệp vụ: 5

3.2 – Phũng kiểm tra, kiểm soỏt nội bộ: 6

3.3- Trung tõm thanh toỏn quốc tế: 7

3.4- Phũng kế toỏn: 7

3.5- Phũng phỏt triển mạng lưới, dịch vụ: 8

3.6- Phũng hành chớnh: 9

3.7- Phũng đầu tư tài chính: 10

4- Kết quả hoạt động kinh doanh của ngõn hàng: 11

4.1- Hoạt động huy động vốn: 11

4.2- Hoạt động tớn dụng: 11

4.3- Hoạt động thanh toỏn quốc tế: 12

4.4- Hoạt động đầu tư: 12

4.5- Cụng tỏc phỏt hành thẻ và phỏt triển hệ thống chấp nhận thẻ: 12

4.6- Hoạt động trờn thị trường liờn ngõn hàng 12

4.7- Quản trị rủi ro: 12

4.8- Hợp tỏc chiến lược: 14

4.9- Phỏt triển mạng lưới: 14

4.10- Cỏc hoạt động xó hội: 14

4.11- Phỏt triển nguồn nhõn lực: 14

Phần 2 15

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH 15

Phần 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH TRONG THỜI GIAN TỚI 17

Kết luận 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY