Đề tài Thực trạng hoạt động giao nhận vận tải hàng hóa tại Chi Nhánh công ty AA & Logistics

MỤC LỤC

TRANG

Lời mở đầu 1

NỘI DUNG CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI AA 3

I.Quá trình ra đời và phát triển của công ty. 3

II.Cơ cấu tổ chức bộ máy. 5

III.Cơ sở vật chất của công ty 8

CHƯƠNG II:THỰC HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN VẬN TẢI TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI AA TẠI HÀ NỘI 11

I.Kết quả hoạt động giao nhận vận tải. 11

1.Về khối lượng hàng hoá 11

1.1.Khối lượng vận chuyển hàng Air từ năm 2005 – 2008 11

1.2.Khối lượng vận chuyển hàng Sea từ năm 2005 – 2008 13

1.3.Khối lượng hàng Logistics từ năm 2005 – 2008 14

2.Doanh thu của chi nhánh công ty TNHH AA tại Hà Nội từ năm 2005-2008 16

2.1.Doanh thu của bộ phận hàng Air 16

2.2.Doanh thu của bộ phận hàng Sea 18

2.3.Doanh thu bộ phận Logistics 19

3.Các mặt hàng chủ yếu 20

3.1.Các mặt hàng chủ yếu bằng đường hàng không 21

3.2.Hàng Sea và Logistics 21

4.Khách hàng truyền thống 22

II. Hiệu quả hoạt động giao nhận vận tải hàng hoá của Chi nhánh Công ty. 23

1. Chỉ tiêu lợi nhuận 23

2.Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận 24

III. Đánh giá kết quả của hoạt động giao nhận vận tải. 29

1.Những ưu điểm : 29

2. Những tồn tại: 29

Chương III: Phương hướng, giải pháp và một số kiến nghị để phát triển hoạt động giao nhận vận tải của Công Ty AA. 31

I. Phương hướng phát triển hoạt động giao nhận vận tải của công ty AA 31

II.Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động giao nhận vận tải của công ty AA 32

1. Lập kế hoạch để mở rộng liên kết với các công ty trong và ngoài nước 32

III.Một số kiến nghị 34

KẾT LUẬN 35

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY