Đề tài Thực trạng hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại phú thọ giai đoạn 2001 - 2007

LỜI MỞ ĐẦU 7

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2001-2007 10

I. TỔNG QUAN VỀ TỈNH PHÚ THỌ 10

1. Môi trường đầu tư tỉnh Phú Thọ 10

1.1. Điều kiện tự nhiên và tiềm năng phát triển Kinh tế - Xã hội 10

1.2. Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội của Phú Thọ 15

1.3. Môi trường đầu tư tỉnh Phú Thọ 24

2. Vài nét về hoạt động đầu tư phát triển tại Phú Thọ giai đoạn 2001-2007 27

2.1. Bối cảnh chung 27

2.2. Tình hình huy động vốn đầu tư phát triển tại Phú Thọ 32

2.3. Cơ cấu vốn đầu tư phát triển 33

2.4. Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển 36

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2001-2007 38

1. Sự cần thiết phải thu hút FDI tại Tỉnh Phú Thọ 38

2. Các nhân tố tác động tới thu hút vốn FDI tại Tỉnh Phú Thọ 41

3. Các biện pháp thu hút FDI đã thực hiện tại Phú Thọ 43

3.1. Xúc tiến đầu tư nước ngoài 43

3.2. Tiếp nhận, thụ lý và cấp phép các dự án FDI 43

3.3. Chế độ ưu đãi và hỗ trợ triển khai FDI 44

4. Quy mô thu hút FDI tại Phú Thọ 48

5. Cơ cấu vốn FDI tại Phú Thọ 52

5.1. Theo hình thức đầu tư 52

5.2. Theo đối tác 53

5.3. Theo địa bàn đầu tư 54

5.4. Theo ngành, lĩnh vực 55

6. Triển khai các dự án FDI tại Phú Thọ 56

6.1. Mức độ hoàn thành công việc 56

6.2. Tình hình thực hiện vốn đầu tư 57

6.3. Hoạt động của doanh nghiệp FDI 58

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2001-2007 62

1. Các kết quả đạt được 62

1.1. Thu hút FDI 62

1.2. Triển khai các dự án FDI 64

2. Các hạn chế và nguyên nhân 65

2.1. Thu hút FDI 65

2.2. Triển khai các dự án FDI 69

CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT VÀ TRIỂN KHAI VỐN FDI TẠI TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2007-2020 72

I. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU THU HÚT FDI CỦA TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2007-2020 72

1. Định hướng phát triển Kinh tế-Xã hội của Tỉnh Phú Thọ 72

1.1. Các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội cơ bản tới 2020 72

1.2. Huy động vốn đầu tư tới 2020 79

2. Quan điểm về thu hút FDI 81

2.1. Xác định FDI là nguồn bổ sung quan trọng cho vốn đầu tư trong nước 81

2.2. Đa dạng hóa các đối tác đầu tư nước ngoài 82

2.3. Thu hút FDI đi kèm ổn định chính trị và xã hội 82

3. Định hướng thu hút FDI 83

3.1. Ưu tiên lĩnh vực công nghiệp chế biến và công nghệ cao 83

3.2. Thu hút có chọn lọc FDI vào khu vực dịch vụ 84

3.3. Ưu tiên đầu tư vào xây dựng hạ tầng KCN,CCN 84

3.4. Ưu tiên dự án vốn lớn và công nghệ hiện đại 85

4. Quan điểm triển khai các dự án FDI 86

4.1. Chủ động tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư 86

4.2. Khuyến khích các doanh nghiệp FDI mở rộng sản xuất và tạo điều kiện chuyển đổi hình thức đầu tư 86

4.3. Đầu tư phát triển hạ tầng KCN-CCN 87

5. Mục tiêu thu hút FDI tới 2020 88

5.1. Tổng quan về thu hút FDI đến 2020 88

5.2. Danh mục các dự án thu hút FDI chủ yếu đến 2020 89

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT VÀ TRIỂN KHAI VỐN FDI TẠI TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2007-2020 92

1. Một số giải pháp chung 92

2. Giải pháp thu hút vốn FDI 93

2.1. Quy mô vốn FDI 93

2.2. Cơ cấu vốn FDI 98

3. Giải pháp triển khai các dự án FDI 100

3.1. Mức độ hoàn thành công việc 100

3.2. Thực hiện vốn FDI 101

3.3. Hoạt động của doanh nghiệp FDI 103

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 105

1. Với nhà nước 105

2. Với tỉnh Phú Thọ 106

KẾT LUẬN 107

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 108

PHỤ LỤC 110

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY