Đề tài Thực trạng hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay

Chương 1: 8

Lý luận chung về hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam 8

1.1 Tính tất yếu của hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam 8

1.1.1 Định hướng của Đảng và Nhà nước 8

1.1.2 Thực trạng nguồn vốn nước ngoài chảy vào Việt Nam 9

1.2 Đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán 15

1.2.1 Các hình thức tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán 15

1.2.2 Vai trò của hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam 21

1.3 Kinh nghiệm các nước trong việc thu hút đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán 25

1.3.1 Thực trạng hoạt động đầu tư nước ngoài tại một số thị trường chứng khoán khu vực Châu Á 25

1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 32

Chương 2: 34

Thực trạng hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam 34

2.1 Quá trình cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước và sự phát triển Thị trường chứng khoán Việt Nam 34

2.1.1 Quá trình Cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước thời gian qua 34

2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển Thị trường Chứng khoán Việt Nam 37

2.2 Cơ sở pháp lý đối với hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam 45

2.2.1 Các văn bản áp dụng cho hoạt động đầu tư nước ngoài nói chung 45

2.2.2 Các văn bản pháp lý áp dụng trực tiếp cho hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam 52

2.2.3 Một số điểm lưu ý khác liên quan tới hệ thống văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam 58

2.3 Thực trạng tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài 61

2.3.1 Nhà đầu tư nước ngoài mua chứng khoán của doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá 61

2.3.2 Cơ sở cho hoạt động ĐTNN tại các công ty cổ phần có vốn ĐTNN 67

2.3.3 Nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua, bán chứng khoán trên TTGDCK Thành phố Hồ Chí Minh 71

2.3.4 Nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn vào công ty chứng khoán liên doanh, công ty quản lý quỹ liên doanh 81

Chương 3: 84

Giải pháp thúc đẩy hoạt động đẩu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam 84

3.1 Định hướng phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2010 84

3.1.1 Quan điểm định hướng chiến lược phát triển TTCK Việt Nam 84

3.1.2 Định hướng phát triển TTCK Việt Nam đến năm 2010 86

3.2 Giải pháp thúc đẩy hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam 88

3.2.1 Ổn định và cải thiện môi trường kinh tế vĩ mô 89

3.2.2 Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chứng khoán và TTCK 90

3.2.3 Tăng cung hàng hoá về mặt số lượng và chất lượng 91

3.2.4 Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật hỗ trợ thị trường 94

3.3 Một số kiến nghị nhằm tăng cường hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam 97

3.3.1 Kiến nghị về quản lý ngoại hối trong giao dịch chứng khoán 97

3.3.2 Kiến nghị về chính sách thuế đối với nhà đầu tư nước ngoài 98

3.3.3 Kiến nghị về giới hạn đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán 99

3.3.4 Kiến nghị về sự tham gia của tổ chức kiểm toán, tổ chức định mức tín nhiệm 100

3.3.5 Kiến nghị về hoàn thiện hệ thống kế toán áp dụng cho các công ty niêm yết 101

Kết luận 102

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY