Đề tài Thực trạng hệ thống đánh giá thực hiện công việc ở công ty TNHH Vạn Lợi và các giải pháp hoàn thiện

LỜI NÓI ĐẦU 1

Phần I ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 2

I. Khái niệm, mục đích và tầm quan trọng của đánh gíá thực hiện công việc 2

II. Hệ thống đánh giá thực hiện công việc và các yêu cầu đối với một hệ thống đánh giá 3

1. Hệ thống đánh giá thực hiện công việc 3

2. Các yêu cầu đối với một hệ thống đánh giá thực hiện công việc 5

III. Các phương pháp đánh giá thực hiện công việc 6

1. Phương pháp thang đo đánh giá đồ họa 6

2. Phương pháp danh mục kiểm tra 7

3. Phương pháp ghi chép các sự kiện quan trọng 8

4. Phương pháp đánh giá bằng thang đo dựa trên hành vi 9

5. Các phương pháp so sánh 10

6. Phương pháp bản tường thuật 12

7. Phương pháp “Quản lý bằng mục tiêu” 13

Phần II 14

THỰC TRẠNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI 14

CÔNG TY TNHH VẠN LỢI VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC 14

I. THỰC TRẠNG 14

1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Vạn Lợi 14

2. Thực trạng hệ thống ĐGTHCV 14

II. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC 16

1. Xây dựng bộ phận quản lý nhân sự chuyên nghiệp 16

2. Xây dựng hệ thống ĐGTHCV 17

3. Thông tin phản hồi của người lao động 19

KẾT LUẬN 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY