Đề tài Thực trạng đôla hoá ở Việt Nam và giải pháp

MỤC LỤC A.Phần mở đầu. Trang 3B.Nội dung. Trang 4Chương I. Một số vấn đề lý luận. Trang 4I. Khái niệm, phân loại đôla hoá. Trang 41. Khái niệm. Trang 42. Phân loại. Trang 5II. Một số tiêu thức lượng hoá mức độ đôla hoá. Trang 8III. Nguyên nhân dẫn đến nền kinh tế bị đôla hoá. Trang 101. Nguyên nhân khách quan. Trang 102. Nguyên nhân chủ quan. Trang 11IV. Các tác động của đôla hoá. Trang 131. Tác động tích cực. Trang 132. Tác động tiêu cực. Trang 14Chương II. Thực trạng đôla hoá ở Việt Nam. Trang 17I. Tình hình đôla hoá ở Việt Nam. Trang 171. Những con đường đôla Mỹ xâm nhập vào Việt Nam. Trang 172. Những biểu hiện của hiện tượng đôla hoá ở Việt Nam. Trang 18II. Nguyên nhân của hiện tượng đôla hoá ở Việt Nam. Trang 221. Lãi suất tiền gửi ngoại tệ tăng. Trang 222. Sự gia tăng tỷ giá VND/USD. Trang 243. Sự yếu kém của đồng tiền Việt Nam. Trang 254. Tâm lý ưa chuộng đôla Mỹ của người dân. Trang 265. Một số nguyên nhân khác. Trang 26III. Tác động của hiện tượng đôla hoá đối với Việt Nam. Trang 271. Tác động ngắn hạn. Trang 272. Tác động dài hạn. Trang 31Chương III. Một số kiến nghị và giải pháp. Trang 34I. Định hướng của Đảng và Nhà nước. Trang 34II. Một số biện pháp nhằm hạn chế tình trạng đôla hoá ở nước ta. Trang 36C. Kết luận Trang 39

MỤC LỤC

A.Phần mở đầu. Trang 3

B.Nội dung. Trang 4

Chương I. Một số vấn đề lý luận. Trang 4

I. Khái niệm, phân loại đôla hoá. Trang 4

1. Khái niệm. Trang 4

2. Phân loại. Trang 5

II. Một số tiêu thức lượng hoá mức độ đôla hoá. Trang 8

III. Nguyên nhân dẫn đến nền kinh tế bị đôla hoá. Trang 10

1. Nguyên nhân khách quan. Trang 10

2. Nguyên nhân chủ quan. Trang 11

IV. Các tác động của đôla hoá. Trang 13

1. Tác động tích cực. Trang 13

2. Tác động tiêu cực. Trang 14

Chương II. Thực trạng đôla hoá ở Việt Nam. Trang 17

I. Tình hình đôla hoá ở Việt Nam. Trang 17

1. Những con đường đôla Mỹ xâm nhập vào Việt Nam. Trang 17

2. Những biểu hiện của hiện tượng đôla hoá ở Việt Nam. Trang 18

II. Nguyên nhân của hiện tượng đôla hoá ở Việt Nam. Trang 22

1. Lãi suất tiền gửi ngoại tệ tăng. Trang 22

2. Sự gia tăng tỷ giá VND/USD. Trang 24

3. Sự yếu kém của đồng tiền Việt Nam. Trang 25

4. Tâm lý ưa chuộng đôla Mỹ của người dân. Trang 26

5. Một số nguyên nhân khác. Trang 26

III. Tác động của hiện tượng đôla hoá đối với Việt Nam. Trang 27

1. Tác động ngắn hạn. Trang 27

2. Tác động dài hạn. Trang 31

Chương III. Một số kiến nghị và giải pháp. Trang 34

I. Định hướng của Đảng và Nhà nước. Trang 34

II. Một số biện pháp nhằm hạn chế tình trạng đôla hoá ở nước ta. Trang 36

C. Kết luận Trang 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY