Đề tài Thực trạng điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam tồn tại và giải pháp

MỤC LỤC

Trang

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG 1

1. Khái niệm chính sách tiền tệ (CSTT) 1

2. Các tác nhân trong quá trình cung ứng tiền tệ 1

3. Mục tiêu của CSTT 2

3.1. Tăng việc làm 3

3.2. Mục tiêu ổn định lãi suất, giá cả, thị trường tài chính và thị trường ngoại hối 3

3.3. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5

4. Công cụ của CSTT 5

4.1. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc 5

4.2. Chính sách chiết khấu 7

4.3. Nghiệp vụ thị trường tự do 8

4.4. Hạn mức tín dụng 9

4.5. Quản lý lãi suất NHTM 10

PHẦN II. THỰC TRẠNG ĐIỀU HÀNH CSTT Ở VIỆT NAM 11

TỒN TẠI VÀ GIẢI PHÁP 11

1. Sơ lược quá trình phát triển của ngành ngân hàng Việt Nam 11

2. Thực hiện CSTT thời kỳ trước đổi mới 14

3. Thực hiện CSTT thời kỳ đổi mới 18

3.1. Chính sách tỷ giá 20

3.2. Chính sách lãi suất 23

3.3. Hoạt động tái cấp vốn 24

3.4. Thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các NHTM 25

3.5. Hoạt động của thị trường mở 26

4. Những tồn tại và giải pháp 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY