Đề tài Thực trạng của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Điện máy xe đạp xe máy Hà Nội

Chi phí bán hàng là các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ hàng hoá bao gồm: lương nhân viên bán hàng,chi phí về khấu hao TSCĐ, CCLĐ nhỏ,vật liệu, các chi phí quảng cáo tiếp thị, giao hàng, giao dịch, bảo hành, hoa hồng bán hàng, và các chi phí gắn liền với việc bảo quản hàng hoá, và các chi phí bằng tiền khác phục vụ cho bán hàng.

1.2.Chứng từ kế toán sử dụng.

- Phiếu chi;uỷ nhiệm chi.

- Phiếu xuất kho; các hợp đồng dịch vụ mua ngoài.

1.3. Kế toán sử dụng các TK.

Kế toán chi phí bán hàng sử dụng TK 641 – “ Chi phí bán hàng”.

Tk 641 “Chi phí bán hàng” có 7 TK cấp hai:

- TK 641.1 “ Chi phí nhân viên”

- TK 641.2 “Chi phí vật, bao bì”

- TK 641.3 “Chi phí dụng cụ, đồ dùng”

- TK 641.4 “Chi phí khấu hao TSCD”

- TK 641.5 “Chi phí bảo hành”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY