Đề tài Thực trạng công tác quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định

MỤC LỤCLời nói đầu .1Chương 1: Khái quát chung về quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 21.1 Cơ sở khoa học của quản trị BHXH 21.1.1. Khái niệm 21.1.2. Sự cần thiết khách quan của quản trị BHXH 31.1.3. Quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và vai trò 51.2 Quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. .6 1.2.1 Đối tượng quản lý 6 1.2.2. NỘi dung quản lý 8 1.2.3 Công cụ quản lý 81.2.3.1. Pháp luật 81.2.3.2. Hệ thống tổ chức 91.2.3.3. Hồ sơ thủ tục 10 1.2.3.4. Công nghệ thông tin 10Chương 2 : Thực trạng công tác quản lý đối tường tham gia BHXH bắt buộc trên đại bàn tỉnh Nam ĐỊnh 12 2.1. Giới thiệu chung về BHXH tỉnh Nam Định 12 2.2. Thực trạng công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại BHXH tỉnh Nam Định 16 2.3.Đánh giá công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bát buộc trên địa bàn tỉnh Nam Định 20 2.3.1. Ưu điểm 20. 2.3.2. Tồn tại hạn chế .20 2.3.3 Nguyên nhân .21Chương 3 : Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh Nam Định 3.1. Phương hướng phát triển. 223.2. Một số biện pháp . 223.2. Kiến nghị 25Kết luận 26Danh mục tài liệu tham khảo.

MỤC LỤC

Lời nói đầu .1

Chương 1: Khái quát chung về quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 2

1.1 Cơ sở khoa học của quản trị BHXH 2

1.1.1. Khái niệm 2

1.1.2. Sự cần thiết khách quan của quản trị BHXH 3

1.1.3. Quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và vai trò 5

1.2 Quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. .6

1.2.1 Đối tượng quản lý 6

1.2.2. NỘi dung quản lý 8

1.2.3 Công cụ quản lý 8

1.2.3.1. Pháp luật 8

1.2.3.2. Hệ thống tổ chức 9

1.2.3.3. Hồ sơ thủ tục 10

1.2.3.4. Công nghệ thông tin 10

Chương 2 : Thực trạng công tác quản lý đối tường tham gia BHXH bắt buộc trên đại bàn tỉnh Nam ĐỊnh 12

2.1. Giới thiệu chung về BHXH tỉnh Nam Định 12

2.2. Thực trạng công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại BHXH tỉnh Nam Định 16

2.3.Đánh giá công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bát buộc trên địa bàn tỉnh Nam Định 20

2.3.1. Ưu điểm 20.

2.3.2. Tồn tại hạn chế .20

2.3.3 Nguyên nhân .21

Chương 3 : Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh Nam Định

3.1. Phương hướng phát triển. 22

3.2. Một số biện pháp . 22

3.2. Kiến nghị 25

Kết luận 26

Danh mục tài liệu tham khảo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY