Đề tài Thực trạng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai hiện nay

Trong những năm qua, với sự chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Đảng và Nhà nước, từ Trung ương đến địa phương, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung và giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai nói riêng đã có những chuyên biến tích cực trên các mặt như sau: - Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân có nhiều chuyển biến tích cực và ngày càng tiến bộ hơn ở nhiều địa phương, cấp uỷ và chính quyền địa phương đã có nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này nên đã tập trung chỉ đạo, đề ra chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn.- Các tổ chức thanh tra phát huy tốt vai trò tham mưu, chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan xem xét, kết luận, kiến nghị giải quyết nhiều vụ khiếu kiện bức xúc, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo.

Trong những năm qua, với sự chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Đảng và Nhà nước, từ Trung ương đến địa phương, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung và giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai nói riêng đã có những chuyên biến tích cực trên các mặt như sau:

- Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân có nhiều chuyển biến tích cực và ngày càng tiến bộ hơn ở nhiều địa phương, cấp uỷ và chính quyền địa phương đã có nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này nên đã tập trung chỉ đạo, đề ra chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn.

- Các tổ chức thanh tra phát huy tốt vai trò tham mưu, chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan xem xét, kết luận, kiến nghị giải quyết nhiều vụ khiếu kiện bức xúc, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY