Đề tài Thực trạng công tác bán hàng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Phú Mỹ

Phần mở đầu 1

Chương I: Bán hàng – nhân tố quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 3

I, Khái quát về công ty Cổ Phần Phát Triển Phú Mỹ 3

1, Lịch sử ra đời và phát triển của công ty 3

2, Cơ cấu tổ chức của công ty 7

2.1, Cơ cấu quản lý của công ty 7

2.1.1, Ban giám đốc 7

2.1.2, Các phòng ban 7

2.1.3, Nguồn nhân lực 9

2.1.4, Nguồn cung ứng nguyên liệu 9

2.1.5, Đối thủ cạnh tranh của công ty 10

2.1.6, Các chiến lược của công ty 10

3, Bảng kết quả hoạt động bán hàng của công ty trong những năm

vừa qua 10

II, Khái niệm, vai trò và tầm quan trọng của các nhân tố ảnh hưởng tới công tác bán hàng của doanh nghiệp 11

1, Khái niệm 11

2, Vai trò và tầm quan trọng trong công tác bán hàng của

doanh nghiệp 12

3, Các nhân tố ảnh hưởng tới sự hoạt động của doanh nghiệp 13

3.1, Yếu tố thị trường 13

3.2, Yếu tố đầu vào 14

3.3, Yếu tố đầu ra 14

3.4, Các nhân tố thuộc về môi trường 15

4, Những nguyên nhân làm cho hàng hoá không bán được 16

4.1, Nguyên nhân khách quan 16

4.2, Nguyên nhân chủ quan 17

Chương II: Thực trạng công tác bán hàng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty 18

I, Thực trạng công tác bán hàng của công ty

Cổ Phần Phát Triển Phú Mỹ 18

1, Tình hình sản xuất của công ty

Cổ Phần Phát Triển Phú Mỹ 18

2, Cơ sở lý luận về thực trạng công tác bán hàng 20

3, Thực trạng về công tác bán hàng của công ty

Cổ Phần Phát Triển Phú Mỹ 21

3.1, Những yêu cầu của công tác bán hàng 21

3.2, Nội dung quá trình bán hàng 22

3.3, Căn cứ xác định chương trình tiêu thụ sản phẩm của công ty 23

3.4, Tổ chức thực hiện việc bán hàng 24

3.4.1, Tổ chức mạng lưới bán hàng của công ty 24

3.4.2, Tình hình hoạt động bán hàng và tiêu thụ sản phẩm của công ty 26

II, Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh 27

1, Những giải pháp thuộc về công ty 27

1.1, Dự báo xu hướng vận động của thị trường bánh kẹo Việt Nam nói chung và của doanh nghiệp nói riêng 27

1.2, Tình hình cạnh tranh của công ty 28

1.3, Một số biện pháp cụ thể 28

1.3.1, Làm tốt công tác nghiên cứu thị trường và bồi dưỡng

lực lượng bán hàng 30

1.3.2, Cải tiến các sản phẩm đã có, đa dạng hoá sản phẩm mới 32

1.3.3, Phấn đấu hạ giá thành để cải tạo thế cạnh tranh về giá 33

1.3.4, Thành lập bộ phận chuyên trách về Maketing 35

1.3.5, Tăng cường đầu tư cho các hoạt động chiêu thị 37

2, Những kiến nghị 37

Chương III: Nhận xét đánh giá về hoạt động kinh doanh 42

I, Đánh giá về hoạt động bán hàng tại công ty trong thời gian qua 42

1, Kết quả hoạt động bán hàng của công ty trong năm 2006 42

2, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006 42

3, Một số kết quả đạt được 43

4, Những nguyên nhân tồn tại trên 45

II, Biện pháp chủ yếu phấn đấu thực hiện 46

III, Phương hướng phát triển của công ty trong những năm tới 47

VI, Kết luận 48

Tài liệu tham khảo 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY