Đề tài Thực trạng cơ cấu và công tác tổ chức quản lý của Công ty TNHH nhà nước một thành viên Diesel Sông Công

Phần giới thiệu 1

Chương I. Tổng quan về công tác tổ chức bộ máy quản lý 3

1. Khái niệm quản lý tổ chức 3

2. Bản chất của công tác tổ chức bộ máy quản lý 3

3. Nội dung của công tác tổ chức quản lý 4

3.1. Yếu tố cơ bản của cơ cấu tổ chức 4

3.2. Quá trình thực hiện công tác tổ chức quản lý 7

3.3. Những yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức 9

3.4. Vai trò của công tác tổ chức bộ máy quản lý 9

3.5. Những nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý 10

Chương II. Thực trạng công tác tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Diesel Sông Công 17

1. Giới thiệu tổng quan về công ty 17

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 17

1.2. Sản phẩm của công ty hiện nay 20

1.3. Khách hàng chính và các đối thủ cạnh tranh hiện nay của công ty 21

1.4. Một số chính sách của chính phủ có ảnh hưởng tới kinh doanh của công ty 24

1.5. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua 24

1.6. Mục tiêu của công ty trong thời gian tới 25

1.7. chiến lược cạnh trang của công ty hiện nay và trong thời gian tới 26

1.8. Cơ cấu tổ chức của Công ty hiện nay

2. Đánh gía chung về công tác tổ chức bộ máy quản lý của công ty 40

2.1. Kết quả 40

2.2. Những tồn tại 43

Chương III. Một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác tổ chức quản lý của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Diesel Sông Công 46

1. Giải pháp về bộ máy tổ chức 46

2. Về quản lý sản xuất và tiêu thụ 48

3. Quản lý hoạt động nghiên cứu và phát triển 49

4. Đẩy mạnh chức năng kiểm tra, kiểm soát 49

5. Giải pháp về trình độ của người lao động 50

6. Giải pháp về quản lý nguyên vật liệu 51

Kết luận 52

Tài liệu tham khảo 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY