Đề tài Thực trạng chính sách thuế đối với thị trường bất động sản ở Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 4

1.1. Hệ thống thuế đối với bất động sản 4

1.1.1. Thuế sử dụng đất 4

1.1.2.Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất 4

1.1.3. Thuế thừa kế, biếu tặng 5

1.2. Đặc điểm của thuế bất động sản 5

1.3. Vai trò của chính sách thuế đối với sự phát triển của thị trường bất động sản 6

Chương 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 9

2.1. Thực trạng chính sách thuế đối với thị trường bất động sản 9

2.1.1. Thực trạng thuế sử dụng đất nông nghiệp 9

2.1.2. Thực trạng thuế nhà đất 12

2.1.3. Thực trạng thuế chuyển quyền sử dụng đất 14

2.2. Đánh giá tác động của chính sách thuế đối với sự phát triển thị trường bất động sản 16

2.2.1.Những kết quả đạt được 16

2.2.2. Những hạn chế 18

KẾT LUẬN 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY